şiirdeki izafiyet teorisi

herkesin ömrü üç gündür. haksızlık yoktur, herkese eşit ömür verilmiştir lakin biz onu kolay yutmak için bölmüşüzdür. herkes günün birinde doğar, günün birinde yaşar, günün birindeyse ölür. ömrünün üçte ikisi doğmak ve ölmekle geçer kişinin. kolay değildir çünkü doğmak. kolay değildir ölmek de. önemli olan kişinin yaşadığı bir günün ölümü ve doğumu kadar değerli geçip geçmediğidir. dedim ya biz onu böldük diye. başka bir şair de öyle diyor bana göre. diyor ya "yaş otuz beş, yolun yarısı eder.". ve kırk altısında vefat ediyor. demek ki ömrünün son on bir yılı, otuz beş yıla denkmiş. ben inanırım. bazen zaman hızlı geçer, demek ki otuz beş yıl da onbir yılda geçivermiş. o mevsimde günler kısaymış demek. dedim ya herkesin ömrü üç gündür diye. çabuk akşam olmuş demek. üç günlük dünya işte.

içerik kuralları - iletişim