Cinsel uyarı sırasında salgılanan NO guanilat siklat aksitvasyonunu artırır ve cGMP sentezini sağlar.cGMP de düz kas relaksasyonunu sağlayarak korpus cavernozum sinüslerinin kan akımını artırarak ereksiyonu sağlar.Ancak cGMP fosfodiesteraz enzimleriyle yıkılır.Her ne kadar peniste birçok fosfodiesteraz enzimi bulunsa da Sildenafil bu enzimlerden en potent olanını yani Fosfodiesteraz-5'i inhibe ederek etki gösterir.Aslında sildenafilin erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılmasının oldukça ilginç bir hikayesi var.Çünkü sildenafil ilk olarak hipertansiyon ve angina hastaları için üretilmişti.Ne var ki bu hastalarda beklenilen etkiyi gösteremedi.Ancak bu ilacı kullanan erkek hastaların belirttiği ortak yakınma (ereksiyon) neticesinde günümüzde en sık kullanılan ilaçlardan biri olmuştur.