Normalde birbirinden bağımsız olması beklenen duyuların birlikte deneyimlenmesine neden olan bir nörolojik olgu. En yaygın türü harf ve sayıları renkler ile algılamak iken sesleri renkler ile algılamak ya da seslerin tadı olması gibi şekillerde de görülebilir.
Bir duyu organı uyarıldığında başka bir duyu organıyla ilgili yaşantının ortaya çıktığı durum. Sesi görmek, görüntüyü işitmek gibi
Direk sinestezi tanısı koymayıp sinestezi yatkınlığını ölçen testleri mevcuttur.[http://www.thefrogwhocroakedblue.com/areyouasynesthete.asp ~ synesthesia quiz]
Syn-esthesia şeklinde köküne inilebilen iki veya daha çok duyuyu bir arada algılama/hissetme durumudur. Şimdilik durum diyelim çünkü bir hastalık olduğuna dair şüpheler devam etmektedir. Hatta yaşam kalitesinin arttığı ve sinestezik olmaktan mutluluk duyanlar bile raporlanmıştır.Bu kişiler genellikle çocuk yaşta belirtileri algılar fakat herkesin bunu yaşadığını düşündüğü için bir anormallik sezmezler. Burası çok ilginç ve hayatın algıladığımız kadar olduğu üzerine düşünmeyi gerektiriyor. Neyse bu başka bir konu.Bu özelliğe sahip kişiler kendilerini ezberlemede, aritmetikte, tiyatro gibi güzel sanatlarda öne çıkarabilirler.görsel
Sinestezinin değişik tipleri bulunmakta. Bir tipinde seslerin uyarımıyla eş zamanlı renk ve şekiller görünüyor. Örneğin kuş cıvıldamasıyla birlikte yeşil halkalar görülüyor. Bir diğer tipinde her sayının uzayda bir yeri oluyor. Örneğin 5 bir yerde ve 4 ondan daha yakında gibi. Bir diğeri defter deyince çilek tadı almak...görsel
Yapılan bir araştırmaya göre tüm tipleri ele alındığında sinestezi prevalansı %4.4 bulunmuş. Bu yabancı bir kaynak, henüz türkiyede sağlıklı ve yeterli veri bulunmamakta.Sinestezik kişilere örnekler; nikola tesla, richard feynman, daniel tammet...
ilk kez bir arkadaşımın tüm yılların kendine özgü bir renginin olduğunu söylemesiyle (ve herkesin de bu şekilde düşündüğünü zannetmesiyle) araştırdığım ve çok ilginç bulduğum, iki farklı duyuyu birbiriyle bağlama durumu. (isteyerek değil, bilmeden)
bir rengin tadını algılama,
bir sayının kokusunu alma,
bir tadın şeklini tarif etme gibi örnekler çoğaltılabilir.
bebeklerde en üst düzeyde olduğu ile ilgili araştırmalar var. yani gösterdiğimiz saçma bir resme bir bebeğin kahkahalarla gülmesi onun belki de güzel bir ses duymasını sağlamış olabilir. gerçekten hayret verici ve muhteşem bir olay bana göre. hakkında daha çok çalışılsa ne güzel olur...

bu da ilgili güzel bir video, buyrunuz :

video