smokin

bir zamanlar ingilteresinde, içilen sigaranın kokusunun elbiseye sinmesin diye giyilmiş uzun erkek ceketi.
ingilizcede duman-sigara içmek anlamındaki smoke-smoking den türemiştir.

zamanla özel günlerde resepsiyonlarda kullanılmaya başlanmıştır.
ingiltereden tüm dünyaya yayılmıştır.

anlam bakımından; (kraliyete göre) ingiliz alt seviye insanların giysisi olması nedeni ile kraliyete bağlılık demektir

içerik kuralları - iletişim