sokrates – Tıbbiyeli Sözlük
Antik Yunan filozofudur.yunan felsefesi kurucularındandır.ahlak felsesinin kurucusudur.`Sokrates'in savunması` Platon tarafından yazılmış üçlemenin 2.sidir ve sokrates'in yargılanma sürecindeki savunmasını anlatır.mahkeme sonucunda ölüm cezasına çarptırılır.
diyalektiği yöntem olarak kullanan ilk filozoftur. arkasında hiç yazılı eser bırakmamıştır. hakkında bildiklerimiz platon, aristoteles, aristophanes ve ksenophon'un yazdıklarından ibarettir."hoc unom scio me nihil scire" türkçesi: bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. sokrates'e ait bir aforizmadır. Matematiksel ispatı bile yapılır:bilgi sonsuzdur. İnsanın bilebilecekleri ise sınırlıdır. insan hiçbir zaman her şeyin bilgisine sahip olamaz. matematikte bir sayının sonsuza bölümü sıfıra eşittir. bilebileceklerimiz/bilgi=0.
Kendisine göre `sevgi ölümlü varlık ile ölümsüzlük ve ölümsüz varlık arasında bir köprüdür`