Sözlüğün içine girdiği buhrandan çıkarmak için yegane önerim.parası neyse veririz zaten ülkede milli üretim bir şey kalmadı.
Suriyeden denklik aranmadan alalım. TÜRKÇE bilmesine de gerek yok. Yarın gelsin başlasın