sülfonamidler – Tıbbiyeli Sözlük
Tüm vücut sıvılarında çözünür. Bos, sss ve fetus dahil her yere geçerler. Hamilelerin ve emziren kadınların kullanması önerilmez. Teratojenik etkisi vardır.Yalın kullanımı azalmıştır. Tmp smx preparatı vajina ve prostat bezinde plazma konsantrasyonunun en az 3 katı konsantrasyonundadır. Bu yüzden genitoüriner enfeksiyonlarda tercih edilebilir.
sülfonamidlerin deney hayvanlarında hipoglisemi oluşturması üzerine yapılan çalışmalar sonucu `sülfonilüre` grubu oral antidiyabetik ilaçlar bulunmuştur.
Bakteriler memelilerde olduğu gibi folik asiti doğrudan alamazlar. Ancak kendileri PABA'dan sentezleyebilirler.Sülfonamidler PABA antimetabolitidirler. Dihidropteroat sentetaz enzimi için PABA'yla yarışır ve folik asit sentezini inhibe ederler.Dolayısıyla bakterinin DNA ve RNA sentezi bozulur.Birçok yan etkisi mevcuttur.Ancak en önemlilerinden birisi bilirubini albuminden ayırarak sarılığa sebep olmasıdır.