sümerce

izole (ailesiz) bir dildir. türkçeyle gramer ve kelime olarak benzerlikler göstermektedir.

içerik kuralları - iletişim