tâze akmış kan kokusu – Tıbbiyeli Sözlük
içimi kıpır kıpır yapan güzellik.

ilkbaharda âvâmın çiçek, ot ve yağmur kokusuyla yaşadığı hislenmelerin benzerini ben bununla yaşamaktayım. bir dönem bisikletle kaza yapmıştım; bacağım ve kolum taşlı bölgede 1 metre kadar sürtülmüştü ve baştan aşağı üçüncü derece abrazyon vardı, hâliyle ortama sıcacık kan kokusu yayılmıştı. yaraların üzerinden bileklerime dek fütursuzca akan kanı parmaklarımla sıyırıp kendimce şöyle bir muhakeme etmiştim. yaralarımda birer birer scab oluşana dek kendimi istemsizce bu kokuyu arzular hâlde bulmuş idim; ilk kez o zaman idrâk ettim bu güzelliği. iki sene önce de evimin önünde kaza olmuştu. debris uzaklaştırılıp ölen ve yaralılar alındıktan sonra geriye asfalttaki tâze kan kokusu kalmış, etrafa yeni açmış çiçek kokusu gibi buram buram yayılmıştı.

kan kokusu, vital devinimlerimde daha bir hevesli, daha bir atılgan, alert; entelektüel mevzûlara eklemlenmelerimde de autonomous olmamı sağlıyor; tâze yayılan kan kokusu alınca sanki bâkire dişi vücûdunu temâşâ eden, ilk kez sevişecek adölesan heyecânı gibi ılık bir libidinal duygu tecrübeliyorum.

salt yeni akmış tâze kan olmalı lâkin; diğer vücûd sıvılarıyla ve parçalarıyla haşrolmaması da lâzım. zor elde edilmesinden de mütevellit arter kanı kokusunu hâd safhada arzularken mens kanı kokusundan veyâhût kanla karışık çürümüş vücûd parçalarında kalan sülfürik kokulardan kaçarım. arter kanı gibi derinden, kaynağından coşarak geleni makbûl olsa da süperfisyal venlerden ve kılcallardan gelenin kokusuyla da ekserîyâ idâre olunuyor. yakın bir zaman diliminde cerrahî ihtisasa başladığımda bir yandan ellerimle âvâma yaşam dağıtırken bir yandan da özyaşam atılımlarımı tâze kan kokusuyla husûle getirebileceğim bir mekân ve profesyon elde edebileceğim hayâli beni hâlihazırda satisfiye ediyor.
özellikle sıcak havada bir trafik kazası sonucu kesilmeler, büyük bir kesi sonucu oluşan kan deryasının toz veya sıcak demirle birleşmesi sonucu etkisi artan kokudur. duyulan koku hassas kişilerin bünyesine dokunsa da iş bilen kişiler bundan etkilenmemektedir.