taassup

bir dogmaya veya inanca, genellikle de bir dine, körü körüne bağlanarak sağlıklı düşünme yetisini kaybetme durumuna verilen eski dilde ad. bu duruma düşen kişiye "mutaassıp" denir.

içerik kuralları - iletişim