tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun

içeriğini çok bilmesem de bana hep büyülü gelmiştir.
tabi hekimliğin zamanında bir sanat olarak görülmesi ve icra edilmesini göstermesi açısından da güzel bir örnektir
chf döneminde geçmiştir.
1928'de kabul edilen, ilk maddesi "türkiye cumhuriyeti dahilinde tababet icra ve herhangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için türkiye darülfünunu tıp fakültesinden diploma sahibi olmak ve türk bulunmak şarttır." olan kanundur.
tıp ve dallarının nasıl yapılması gerektiğine dair kanun demek yeterince artistik olmadığı için osmanlıca sözcüklerle geliştirilmiş tamlama.
(bkz: dilde sadeleşme)

içerik kuralları - iletişim