İçeriğini çok bilmesem de bana hep büyülü gelmiştir.

Tabi hekimliğin zamanında bir sanat olarak görülmesi ve icra edilmesini göstermesi açısından da güzel bir örnektir
1928'de kabul edilen, ilk maddesi "Türkiye Cumhuriyeti dahilinde tababet icra ve herhangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için Türkiye Darülfünunu Tıp Fakültesinden diploma sahibi olmak ve Türk bulunmak şarttır." Olan kanundur.
tıp ve dallarının nasıl yapılması gerektiğine dair kanun demek yeterince artistik olmadığı için Osmanlıca sözcüklerle geliştirilmiş tamlama.

(bkz:dilde sadeleşme)