tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun – Tıbbiyeli Sözlük
İçeriğini çok bilmesem de bana hep büyülü gelmiştir.

Tabi hekimliğin zamanında bir sanat olarak görülmesi ve icra edilmesini göstermesi açısından da güzel bir örnektir
1928'de kabul edilen, ilk maddesi "Türkiye Cumhuriyeti dahilinde tababet icra ve herhangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için Türkiye Darülfünunu Tıp Fakültesinden diploma sahibi olmak ve Türk bulunmak şarttır." Olan kanundur.