takotsubo – Tıbbiyeli Sözlük
50 yaş ve ustu bayanlarda görülme sıklığı daha fazla olan kardiyomyopati türü.Önemi; klasik akut koroner sendrom tablosu (angina, nefes darlığı vs) ile gelen 50 yas üstü bayan hastalarda ekgde anlamlı değişikliklerle birlikte kardiyak enzimlerde de hafif yükselme olmasına rağmen, yapilan anjiyografide koroner damarların normal bulunmasıdır.Yaşanmış vaka: 48 yaşında bir bayan hastam bir gün öncesinden başlayan ve ertesi güne kadar devam eden süreğen ancak çok şiddetli olmayan göğüs ağrısı şikâyeti ile aile hekimine gelmiş ve oradan acil servisimize yönlendirilmişti. Çekilen ekg de d3 te 4 Mm derinliğinde "hançer şeklinde" q dalgası ve v1-v6 yaygın t negatifligi mevcuttu. Hasta ikinci basamağa oradan da üniversite hastanesine sevkedildi. Hastanın yapılan anjiyosu temiz çıktı.Sonuç: ateroskleroz ve miyokard infarktüsü bayanlarda erkeklere nazaran çok daha azdır. Bu yüzden aks şüphesi olan, ekgde hançer şeklinde q dalgası ve sol ventrikül yüklenme bulguları (t negatifligi, hipertrofi) olan 50 yas üstü bayanlarda aklımızın bir köşesinde takotsubo kmp bulunması gerekir. ancak acil serviste boyle hastalar yine de aks lehine düşünülmeli ve bir kardiyolog tarafından tanı konulmalıdır.
Diğer ismi ''kırık kalp sendromu'' olan; japonlar tarafından Sol ventrikülün balıkçı pot şekline benzetilmesi üzerine bu şekilde isimlendirilen bir çeşit kardiyomyopati.