temsirolimus

`renal hücreli karsinom`(`rcc`) için kullanılan `m tor` inhibitörü.
hücre siklusunun g1 fazında durmasına neden olur, `vegf` miktarının azalması ile anjiogenezi inhibe eder. sitotoksik bir ajan değildir.


`von hippel lindau`(`vhl`) geni tarafından kontrol edilen `hypoxia inducible factor-1a`(`hif-1a`) molekülü mtor aktive olduğu vakit artmaktadır. hif-1a artışı vegf artışına yol açar ve rcc ye neden olur.
temsirolimus mtor inhibisyonu ile bu nedenle rcc de kullanılmaktadır.

içerik kuralları - iletişim