tera(pötik) ve (diag)nostik kelimelerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkmış kanser tedavi yaklaşımı. Özellikle nükleer tıpta kullanılan bu yaklaşımda bir yandan kanser hücresi saptanırken aynı anda hücrenin radyasyon ya da çeşitli ilaçlarla öldürülmesi amaçlanır.

Geleneksel Teranostikler, hücreyi tanımaya yönelik kısım ve hücreyi öldürmeye yarayan radyoaktif izotopu içeren kısım olmak üzere iki temel kısımdan oluşur. Günümüzde nanotıbbın gelişimiyle radyasyon yerine hücreyi doğrudan apoptoza sokan ya da çevre dokuya minimal hasarla ortadan kaldıran moleküller de kullanılabilmektedir.

Geleneksel kanser tedavi yaklaşımlarında ilacın tüm dokuya yayılması veya çevre dokunun radyasyona maruz kalmasıyla tedaviye bağlı yeni problemler ortaya çıkmakta. Modern teranostiklerin gelişimiyle beraber hem bu yan etkiler ortadan kalkacak hem de gözle görülmeyen uzak ve yakın metastazların ortadan kaldırılması kolaylaşacak.