terör – Tıbbiyeli Sözlük
çocukları babasız, anaları evlatsız koyan şeref yoksunu insanlar tarafından oluşturulan her türlü zihniyet.başta soğuk geliyor da kınayınca geçiyor.
bir yönetime karşı gelen insanların ortak görüşü.

naziler için işgal altındaki topraklarını kazanmaya çalışan fransız milisler gibi.

genelde milis birliğin ötesine geçemeyen ve düşmana asker,sivil gözetmeksizin zarar vermeye çalışan gruplar bu fikri benimser. fikri benimseyen insana terörist denir. teröristler dünya genelinde eski sovyet yapımı silahları hedef gözetmeksizin kullanırlar. kendilerine basit patlayıcılar, yanıcı maddeler ve silahlar da üretirler. onurlu bir savaş yerine her yolla savaş seçtiğinden dolayı ülkemize ve dünyaya büyük zarar vermişlerdir.
Wikipedia tanımına göre terör:

Terörizm, terör ya da yıldırıcılık, siyasal, dinsel ve/veya ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere, belirlenen hedef gruplara veya resmî, yerel ve genel yönetimlere yönelik baskı, yıldırma ve her türlü şiddet içeren yolun kullanımını ifade eden terim.

Ben bu tanıma göre açık ve net bir şekilde diyebilirim ki bu ülkede kendisine terörist denilenlerin çoğu kendilerine terörist diyenlerden bin kat daha az teröristtir.