tevrat – Tıbbiyeli Sözlük
Allah tarafından hazreti musaya o zamanki kavme hidayet sağlaması için gönderilen mesajları içeren kitap
Eski ahit olarak geçer. Yahudiliğin kutsal kitabıdır. Özellikle olayları anlatımı, ifadesi Kuran-I kerim'e benzemez. din tarihi ile ilgilenen insanın okuması önerilir.
5 bölümden oluşur1-Tekvin (Yaratılış)

2-Çıkış (Mısır'dan Çıkış)

3-Levililer

4-Sayılar (Çölde Sayım)

5-Tesniye (Yasa'nın Tekrarı)Kur'an ile örtüşen ve kur'an'da olmayıp eksik bırakılan yerlerin açıklamasının olması ile beraber kur'an ile birebir zıt temalar da içeriryahudilik ile islam arasındaki en net ayrım yahudilikte ahiret inancının ve cennet cehennem inancının olmamasıdır