tıbbiyede bir türlü öğrenilemeyen şeyler

otonom sinir sistemi fizyolojisini tam anlamıyla öğrendim diyemeyeceğim hiçbir zaman
eikozanoidler yani araşidonik asit türevleri: siklooksijenaz lipooksijenaz yolakları. prostoglandin prostasiklin tromboksan lökotrien.. bunların fonksiyonları.. kortizol, nsai bunları hangi aşamada inhibe ediyor, diğer inhibitörler. hepsi birbirine giriyor.
ufak tefek üstünkörü konuları geçin.hayatın her alanında karşımıza çıkıp genede öğrenilemeyen farmakoloji
'türkiye'de bir türlü öğrenilemeyen şeyler' olarak okuduğum, içine girdiğimde hep tıp dersleriyle alakalı tespitler görmemle 'bu kadar da inek olunmaz ki ama' gibi şeyler düşünmeme neden olmuş başlık.
benim de doğru düzgün aklıma girmeyen, renal tübüler asidozlardır.
kalpte patolojik seslerin, üfürümlerin ayırıcı tanısı ve bunların oskültasyonda ayırt edilmesi. bunu stajyer ve intörnken tümüyle öğrenebilmiş bir adam görmedim.
1)steroid hormonların sentez basamakları ve rol alan enzimler: çetrefilli, ezbere bakan bir konudur. bi pregnanolonu öğreniyorsunuz gerisini çıkartmak sonraki iş...
2)hipokalemi, hiperkalemi, hiperkalsemi, hipokalsemi, hipomagnezemi, hipernatremi, hiponatremi gibi elektrolit bozukluklarının klinik özellikleri, hepsi birbirine giriyor.
3)renal tübüler asidozlar
4)genetik ve metabolik hastalıklar, otozomal dominant mıydı resesif miydi (çoğu o.r. ama bu o.r. olacağı anlamına gelmiyor) hurler miydi hunter miydi? niemann-pick neydi vs. birbirine girmiş bir konudur. hep de es geçilir, öyle çok üstünde durulmaz. tus'ta ise acımasızca sorulur en az bir tane.
  • /
  • 3

içerik kuralları - iletişim