tıbbiyeli sözlük özgürlük cephesi 6 ağustos manifestosu – Tıbbiyeli Sözlük
Bu METNİN, Tüm tıbbiyeli sözlük entrylerinde yayınlanması tıbbiyeli sözlük kuvvetlerinin bir isteği ve emridir.tıbbiyeli sözlüğün değerli yazarları, sistematik bir şekilde sürdürülen kural ihlalleri sözlüğün temel nitelikleri ve hayati kurumlarının varlığı açısından önemli bir tehdit haline gelmiş sözlükteki başlıklar ideolojik saiklerle dizayn edilmeye başlanmış ve dolayısıyla görevlerini yapamaz hale getirilmiştir.Gaflet ve dalalet içerisinde olan sözlük yetkilikleri tarafından temel hak ve hürriyetler zedelenmiş karşılıklı ifade özgürlüğüne dayalı demokratik sözlük düzeni fiilen ortadan kaldırılmıştır.

sözlüğümüz, internet ortamında hak ettiği itibarını yitirmiş ve evrensel temel insan haklarının gözardı edildiği, korkuya dayalı otokrasi ile yönetilen bir sözlük haline getirilmiştir.sözlük yönetiminin aldığı hatalı karar ile mücadeleden geri durduğu soğuk,mizahtan uzak,aşırı ciddi başlıklar tırmanarak bir çok masum yazarın malignlenmesine ve hatta uzaklaştırılmasına mal olmuştur. sözlük içindeki kin tutma ve nefret ciddi boyutlara ulaşmış sözlük sathında bununla mücadele edecek espri sistemi işlemez hale getirilmiştir.Bu ahval ve şerait altında tıbbiyeli sözlük kuvvetleri önderliğinde yazarlarımızın olağanüstü fedakarlıklar ile kurduğu bugünlere getirdiği sözlüğümüzün kurucusu olan 1.nesil yazarlar sözlükte Sulh, Cihan'da Sulh ilkesinden hareketle sözlüğün bölünmez bütünlüğünü, yazarların ve sözlüğün bekasını devam ettirmek, her türlü mizah anlayışının önündeki engelleri ortadan kaldırmak engellemek egoizm ve egonun her türlüsü ile etkin mücadele yolunu açmak temel evrensel insan haklarını mezhep ve etnisite ayrımı gözetmeksizin tüm yazarlarımız için geçerli kılmak laik, demokratik ve sosyal hukuk sözlüğü ilkesi üzerine oturan sözlüksel düzeni yeniden tesis etmek sözlüğümüzün ve yazarlarımızın kaybedilen sözlüklerarası itibarını yeniden kazanmak,yazarlararası ortamda barış, istikrar ve huzurun temini için daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek maksadıyla

yönetime el koymuştur.

sözlük yönetimi, teşkil edilen sözlükte Sulh Konseyi tarafından deruhte edilecektir. sözlükte Sulh Konseyi, ekşi,instela,inci ve diğer tüm uluslararası kuruluşlar ile oluşturulmuş yükümlülükleri yerine getirecek her türlü tedbiri almıştır.

Meşruiyetini kaybetmiş sözlük yönetimine görevden el çektirilmiştir.

EDİT: AN İTİBARİYLE RADYOYA GİRMİŞ BULUNMAKTAYIZ

edit2: ajdar açtılar kaç kaç kaç

edit3: 7 ağustos 2016 saat 23:00 'te alınan karar ile kurulumuzun ismi tıbbiyeli sözlük köleleştirme komitesi oalrak değiştirilmiştir

edit 4:(bkz:tıbbiyeli sözlük köleleştirme kurulu)
Tıbbiyelilerin Sokaklara dökülmesiyle durdurulmuş girişimdir.sözlüğü terk etmeyin tıbbiyeliler tehlike geçmiş değil