bir baltaya sap olmak için kesinlikle gerekli olan bir süreçtir

malumunuz üzere saplar odundan seçilir
tıbbiyelinin kambiyum, floem ve ksilem dışı parankim dokularına(sklerenşim) lignin ve süberin gibi biyolojik polimerlerin birikmesi boyunca geçen zaman..

(bkz:ne yazdım ben)
Yıllar geçtikçe derslerin,sınavların zorlaşmasıyla,yaşanılan kötü olaylarla, çabaladıkça dibe batmalarla korele olan süreçtir.gittikçe yontulur ve bir şekil şemal alırız en sonunda ama geride ne kalır takdir sizin