timus

mediastende yer alan, t lenfositlerin olgunlaştığı ve seçildiği primer lenfoid organ. puberte döneminde atrofiye uğrar.
kişi büyüdükçe atrofiye uğradığı için t lenfositlerin zorlu, aşamalı eğitimi artık tam olmadığından otoimmünitenin bir sebebi olduğu düşünülen organ.*
myasteniye hiperplazi eşlik eden organ

içerik kuralları - iletişim