türkiye'de avrupa'nın belli başlı ülkelerinde olduğu gibi altı yıllık tıp fakültesi'ni bitirdiğinizde aldığınız yüksek lisans unvanının adıdır. bazen altı yıllık fakülteyi lisans olarak karıştıranlar olsa da bu aslında orijinali itibarıyla yüksek lisans derecesidir.
ortaçağ avrupasında bütün tabipler akademik olarak kurulmuş okullardan mezun olduklarından doktor unvanı almışlar, zamanla doktor sözcüğü tabipleri niteleyen bir sözcük olmuştur. bununla birlikte diğer akademik unvanlar için kullanımı sürmüştür. bilim doktoru, hukuk doktoru gibi... fakat bunlar yüksek lisans değil doktora derecesidir.
tıp doktorluğu bu durumun tek istisnası olup hem avrupa'da hem türkiye'de bir yüksek lisans derecesidir. bu fransız sisteminde de şu şekildedir: fransa'da "docteur en médecine" altı yıllık fakülteyi bitirene denir. dolayısıyla "tıp doktoru" "doktor" kelimesinin bu şekilde kullanılışında kimi çevrelerin düşündüğü gibi bir hata olmayıp, tarihi bir gerçeklik yatar.
bu sebeple her ne kadar unvanlar değil yapılan iş daha önemli olsa da türkiye şartlarında bu unvanımızın kıymetini bilip saygınlığın korunması açısından uyanık olup sahip çıkmamız gereklidir. çünkü bu gerçeklikleri kavrayamayan siyasiler veya diğerleri tarafından tıp eğitiminin erozyona uğrama tehlikesi bulunmaktadır.
türkiye'de ve benzer sisteme sahip ülkelerde uzman doktor ise bildiğiniz gibi doktora derecesine denktir.
Azımsanmayacak kadar sayıda ülkede tıp fakültesi mezunlarına tez savunması ya da bitirme sınavına girmeden verilmeyen ünvan. Fakültenin sonunda bitirme sınavı ya da tez savunması gibi işlerle uğraşmadığımız için nispeten şanslıyız.