Yaklaşık elli Bin tıbbiyeli var diyelim

Zamanla Bunun on bini yazar olsa

Fikrimce biz Bize YETERİz ...