tirozin kinaz yolağı

insülin,insülün growth faktör ve büyüme faktörlerinin kullandığı yolaktır.

içerik kuralları - iletişim