to and fro üfürümü

sistolik üfürüm yapan bir sebep ile disatolik üfürüm yapan sebebin bir arada görülmesiyle oluşan üfürümler. devamlı üfürümlerden sayılmazlar çünkü üfürümler arası sessiz dönemler vardır.

ventriküler septal defekt (pansistolik üfürüm) varlığında komplikasyon olarak aort yetmezliği (erken diastolik üfürüm) geliştiğinde duyulabilir.

yine aort darlığı-aort yetmezliği birlikteliğinde* veya pulmoner darlık-pulmoner yetmezlik birlikteliğinde duyulabilir.

içerik kuralları - iletişim