tofi

"thin on the outside fat on the inside" ın kısaltması olan tıp terimidir.
bir başka deyişle iç yağlanma.

içerik kuralları - iletişim