toplum ihtiyaçları listesi

saygı olmayan. kimsenin yaşantısına ve fikirlerine saygı duymaya ahlâken zorunluluğumuz yok. bu şekilde, ahlâkî-defansif pozisyonunuzu hâlâ koruyabilirsiniz. hate-speech dâhi geliştirebilirsiniz. gayriahlâkî olan, ofansif şiddettir.

(bkz:non-aggression principle)
1- sevgi
2 - hoşgörü
3 - farklılıklara karşı farkındalık
4 - özgür düşünce
5 - baskının olmadığı bir topluluk
6 - eğitim
7 - sosyal ortam
8 - daha temiz çevre
9 - adalet
10 - ekonomik kalkınma
11 - para
12 - hayvan sevgisi
13 - yıkıcı olmaktan ziyade yapıcı olabilme
14 - soruna odaklanmak yerine çözüm arayabilme
15 - farklı din, dil, ırk, cinsiyet, düşünceyi kucaklayabilme
16 - sanata ve sanatçıya saygı
17 - sporun sadece futbol olmadığını anlayabilme
18 - yapıcı yatırımlar
19 - sözde değil özde değişim hareketleri
20 - “kız gibisin” denilerek yetiştirilen erkek çocuklarda kadınlara karşı şiddet eğiliminin arttığının bilincinde olabilme, bu doğrultuda çocuk yetiştirebilme
21 - mafyacılığın, kabadayılığın film/dizilerdeki özentisinden uzaklaşabilme
22 - delikanlı olmanın vasıflarının yukarıdaki çöp düşünceler olmadığının farkına varabilme
23 - çalışkanlık; diğer ülkelerde kaç kitap okudun sorusuna 50 cevabı verildiğinde “voov tebrikler, helal olsun” gibi cevaplar alınırken bizim ülkemizde “ineeek, gel biraz da şurada otla” gibi cevapların cahiliyetinin farkına varabilme
24 - ‘devlet toplumu yönetir’ fikrinden ziyade ‘devleti oluşturan yapı toplumdur’ fikriyle atılacak adımlar
25 - biraz da uyku swh
sadece adalet olsa yeter diyeceğim liste
-medeniyet- eğitim
-kültürel yozlaşmanın son bulması, cumhuriyet inkılabının öğütlediği ırk, din,etnik köken, hemşehrilik, soy farkı olmaksızın hepimizin yüce türk ulusu'nun bireyleri olduğumuzu anlatan unutulmuş ulusal milliyetçiliğin tekrar benimsenmesi. türk dili'nin korunması ve ilerletilmesi
-olaylara temel bilimsel bakış açısı ile yaklaşılması, ülkenin gündemini siyasetin değil bilimin, sanatın belirlemesi
-sanat demişken, sanatçı yetiştiren okulların korunması niteliklendirilmesi, sanatçılara ülkede fırsatların artırılması. aynı zamanda sanatsal aktivitelere bireylerin katılımının daha çok sağlanması
-doğayı daha çok seven ve koruyan bireyler
-bir de şu çirkin apartman mimarisinin şehirlerden uzaklaşması, barok ve klasik üslup mimaride binaların, avrupa'nın diğer yerlerinde olduğu gibi, sokakları süslemesi, işte bu on yıllar alır.
  • /
  • 2

içerik kuralları - iletişim