tüm peygamberlerin yahudi olması – Tıbbiyeli Sözlük
yaklaşık olarak doğru olan önermedin, peygamber, tek tanrı, tek ilah gibi kavramların tümünün yahudilerden çıkması neticesinde gerçekleşmiş olan durumdur.işin ilginç yanı yahudilerin bahsetmiş olduğundan ne fazla ne eksik bir peygamberin dünyaya gelmemiş olmasıdır.(muhammed peygamber hariç)

yani ne aborjinlere ne inkalara ne çinlilere ne ruslara ne fransızlara ne türklere ne moğollara ne kürtlere ne de başka bir ırka 1 tek peygamber dahi gelmemiştir (muhammed peygamber ve araplar hariç ki onu da yahudiler kabul etmez)

dünyaya geliş sırasına göre peygamberler

(sıralama kesin değil gerçeğe yakın tahminidir)1-Adem

2-İdris

3-Nuh

4-Hud

5-Salih

6-İbrahim

7-Lut

8-İsmail

--------------ishak ve sonrası yahudidir

9-İshak

10-Yakup

11-Yusuf

12-Eyyup

13-Şuayb

14-Musa

15-Harun

16-Davud

17-Süleyman

18-İlyas

19-Elyasa

20-Zülkifl

21-Yunus

22-Zekeriya

23-Yahya

24-İsa

-------------ishaktan isaya kadar ishak ve isa dahil yahudidir

25-Muhammed
Bir yahudiye göre doğru önermedir.

Nasıl ki ben tüm peygamberler müslüman diyorsam yahudiler de aynı şeyi söyleyebilir tabi ki.
bir yahudiye göre değil objektif tarihe göre doğru olan önermediröyleki islam bile önceki peygamberlere müslüman demezken

müslüman olan bazı insanlar önceki peygamberleri yahudi değil müslüman olarak gösterebiliyornot:yahudilikten kasıt ırk olan yahudiliktir (musevilik değildir)

(bkz:ilk müslüman)
doğru ama eksik olan önerme; çünkü tevratta tanrı ibrahim'e soyunu kutsadığını ve insanlığa ışık getirecek soyun ibrahim'den olacağını söyler, ki ibraniler'den sadece israiloğulları günümüze kadar soyu devam ettirdikleri için ibrahim'den sonrasını yahudi kabul edebiliriz. bu sebepten yahudiler kendilerini kutsal soy olarak bilir, dünyaya hükmetmelerinin tanrının isteği ve rızası olduğunu düşünürler.

islam'da da buna yakın bir bilgi olmakla beraber, peygamberin de yahudilere karşı saygılı olduğu ve bir karar verirken onların rızasını aldığı gerçeği şu an atlanmaktadır.
Semavi dinlerin kaynağı da bu adamlardır.Yahudilik sonrası türeyen semavi dinlerin tamamı kötü bir Yahudilik kopyasıdır;(
hezeyanlar içeren bi başlık olmuş. emeği geçen yazarlara karalamalarından dolayı teessüflerimi iletiyorum.(*)

nereden başlasam bilemiyorum o kadar cahilce edilmiş laflar varki.
bir kere islam nedir? tevhid nedir? risalet nedir? yazar bunu bilmemektedir.
bu konudaki tarihi bilgisi ve araştırması da yetersiz olmasına rağmen bi takım iddialar ortaya atmıştır.

Hz. Yakup soyundan gelen Yahudilere İsrailloğulları Beni israil denir. İsrail ise Hz. Yakup'un unvanıdır. Hz. Yakup (selâm ona), Hz. İbrahim'in küçük oğlu İshak(a.s)'ın oğludur

Yahudiler, çeşitli uluslarla karışmış bir ırktır. Hz. İbrahim'in soyundan gelen Yahudiler, önce Filistin'in yerli halkı Kenanlılarla, sonra Yusuf zamanında gittikleri Mısır'da 400 yıl kalmaları sonucu Mısırlılarla karışmış kozmopolit bir ırktır.

Yakup'un oğulları arasında baş gösteren kıskançlık yüzünden ikinci hanımından olan çocuğu Yusuf(a.s)'da peygamberdir. yahudiler sayarlar mı bilinmez.
tevrat'ta ismail(a.s) ismi neden gizlenmiştir. halbuki ibrahim(a.s)'ın kurban etmeye götürdüğü ismail(a.s)'dı fakat tahrif edilmiş olan tevrat'ta ishak yazar. ismail(a.s), muhammed(a.s)'ın soyunun dayandığı peygamberdir aynı zamanda. ismail(a.s) ın annesi olan hacer validemiz(*) öncesinde cariye idi. bu yüzden tevrat'ta sadece bu şekilde geçmektedir. Yahudiler ise hür olan Sara validemizin oğlu İshak(a.s)'ın soyundan geldiğini bu yüzden üstün olduğunu düşünür.(tabi asıl olan ibrahim (a.s) ın duası da vardır.)

yahudiler sırf arap olduğu için muhammed(a.s)'ı inkar etmişlerdir.
''Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (o kitaptaki peygamberi), öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir gurup bile bile gerçeği gizler.''BAKARA-146
müslümanlar Allah tarafından gönderilen tüm elçileri kabul eder. çünkü itikad bunu gerektirir. yahudiler bi çok peygamber katletmişlerdir. ve lanetlenmişlerdir.
Yahudilerin öldürdükleri Peygamberler var. Bir de öldürmeye teşebbüs ettikleri hâlde öldüremedikleri Peygamber var. Yahudilerin öldürdükleri Peygamberler olarak, âlimlerin üzerinde ittifak etikleri Zekeriyyâ (as) ve Yahyâ (as)’dır. Ayrıca, İşaya adlı Peygamber’in de Yahudilerce öldürüldüğü rivayet edilir. Bunların yanında, Yahudiler en büyük eziyeti Hz. İsa (as)’ya göstermişlerdir. Çeşitli zulüm ve eziyetten sonra, O’nu öldürmeye kalkışmışlardır. Ancak, Hz. İsa (as)’yı öldürmeye güçleri yetmemiş ve Allah’ın izniyle Hz. İsa (as) göğe yükseltilmiş, Yahudiler Hz. İsa (as)’ya benzetilen bir Havariyi çarmıha germişlerdir.
''Bakara Sûresi 91. ayet: (Onlara) De ki: "Eğer inanıyor idiyseniz, daha önce ne diye Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz?" İşte Al-i İmran Sûresi 112. ayet: Onlar, Allah'tan bir gazaba uğradılar da üzerlerine aşağılanma (damgası) vuruldu. Bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve peygamberleri haksız yere öldürmeleri nedeniyledir. İşte Nisa Sûresi 155. ayet: Onların … peygamberleri haksız yere öldürmeleri …. nedeniyle (onları lanetledik.) ''


semavi din diye bi şey yoktur. sizi kandırmışlar. Allah'ın göndermiş olduğu bir din vardır. Diğerleri tahrif edilmiş veya insanların sapkınlıklarıdır.Gönderilen yalnızca tevhiddir. Onun adını da Allah, Kur'an-ı kerim'de koymuştur. İslam. ve inananlara da Müslüman ismini vermiştir. '' Hiç şüphesiz din, Allah Katında İslam'dır. Kitap verilenler, ancak kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki "kıskançlık ve hakka başkaldırma" (bağy) yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse, (bilsin ki) gerçekten Allah, hesabı pek çabuk görendir.'' (*)

''ibrahim, ne Yahudi idi, ne de Hıristiyan. Fakat o, hanif (Allah’ı bir tanıyan, hakka yönelen) bir müslümandı. Allah’a ortak koşanlardan da değildi.'' (*)
sebebi israillilerin dinini muhammedin kendi toplumuna yamamaya çalışmasıdır.yukarıda bir arkadaş muhammedi sırf arap olduğu için reddettiler demiş ama alakası yok.isayı niye reddettiler o zaman hem yahudi hem de yazılanlara göre onlarca mucize göstermiş.bunun gibi birçok saçmalıktan bunların dayanaksız hikayelerden ibaret olduğunu anlayabilirsiniz.