türkiyede anamuhalefet partisi olmak – Tıbbiyeli Sözlük