türkiye’de deveye biniliyor sanılması – Tıbbiyeli Sözlük