tuva gırtlak müziği – Tıbbiyeli Sözlük
başkenti kızıl olan bu güzel ve küçük türk bölgesinin bir kültürü.. ilginçtir ama kendini dinletir.
altay dağları civarında moğolistan'ın kuzeybatı hududuna denk düşen bir bölgede rusya'ya bağlı bir özerk cumhuriyette yaşayan ve türk dillerinden biri olan tuvaca'yı ("тыва дыл / tıva dıl") konuşan tuvaların mükemmel kültürel ögelerinden biridir. tuvalardan başka gırtlak müziği sanatı, moğollar ve komşu türk halklarından altaylarda da görülmektedir.
kargyraa ve sıgıt adlı çeşitleri vardır. ilki kalın bir sestir, ikincisi ise yüksek frekanslı ıslığa benzeyen ve gırtlağın epey sıkıştırılması ile ortaya çıkan sesler bütünüdür.
"ötüken ormanları" (ödügen tayga) şarkısı ile saydaş monguş bu sanatı icra eden tuvalı sanatçılardan biridir:
video

*çok eskiden başlığı aslında ben açmıştım sonra entrymi nedense silmişim. şimdi tekrar yazmış olduk...