"Seni de vururlar bir gün ey acı

Şakaklarına kar yağıyor bilesin ey acı

Seni de yakarlar bir gün ey acı"Cevap veriyorum

Şekil a daki - acı -
İnsanlarımızın cehaleti ve bana dokunmayan yılan bin yaşasın kafası. Maalesef çok kötü insanlar olduk ülkece