Türkiyede ısırgan, karadenizde sırgan...

Tip bir aşırı duyarlılık reaksiyonu da olabilir başka mekanizmalarla da karşımıza çıkabilir.

Daha önceden bir alerjenle duyarlı hale gelen mast hücresinin yüzeyindeki ig e nin fc sinin epsilon reseptörüne ig e bağlanması sonucu depolanan iki akut inflamasyon medyatöründen biri olan `histamin`in (diğeri seratonin) deşarjı sonrası meydana gelen cilt reaksiyonu..Ürtiker olan hastayı dinleyin , tansiyonuna bakın. Hipotansiyon ya da ronküs varlığı anafilaksi kriterleridir.lezyonlar maküler tarzda ve basmayla solmaktadır. Bir lezyon yirmi dört saat içinde skarsız iyileşir ve başka lezyonlar çıkar.. anamnezde bu önemlidir.. lezyonlar kaşıntılıdır..pitriyazis rozasea ya çok benzedi durum.. madalyon plağı ve sonrasında bir kaç gün içinde başlayan kaşıntılı minik makülopapüler döküntüleri sorgula.

Sence bunu ne yaptı sorusu gerçekten değerlidir.hastaya her zaman nefes darlığın, bayılma hissin, boğazonda yumru hissi var mı diye sor. Dile dudağa dikkat et.
histamin aracılığı ile olup ve hatta bradikinin'in de işin içine girebildiği cilt lezyonu.kronik ürtiker/anjiyoödemler genelde idyopatiktir ve sinir bozucudur. sanılanın aksine kronik vakaların alerjiyle-atopiyle pek ilgisi olmadığı düşünülür. bazen günde 1 kez kullanılan antihistaminiklere karşı dirençli olabilirler. literatürde kronik idyopatik ürtiker olgularında "off-label" olarak günde 4x1 ve hatta daha fazla antihistaminik tedavisi ancak kontrolü sağlayabilmiştir.
En sık sebepleri ilaç, enfeksiyon ve yiyeceklerdir. 4 k bulgusu: kızartı, kaşıntı, kısa süren kabarık lezyonlardır. damar genişlemesine bağlı olduğundan basmakla solar. Orta kısmı açık renklidir. tedavide 3 gun korkitosteroid, 7-10 gün antihistaminik verilir. beraberinde anjioödem gelişebilir, hava yolu darlığı ve solunum güçlüğü yaparak hayatı tehdit edebilir.

halk dilinde dabaz veya kurdeşen olarak da bilinir.

görsel