uveal malign melanom

erişkinlerde göz içinde rastlanılan en sık primer malign lezyondur.. çocuklarda `retinoblastom` idi..

kötü prognozlu olan bu tümorün en garip özelliği bence metastazlarının yüzde doksanın üzerinde karaciğere olması.

tedavide sıklıkla göz koruyucu işlemler `cyberknife`, `radyoterapi` tercih edilse de görme beklentisinin düşük olduğu vakalarda `enokulasyon` tercih ediliyomuş.

tanıda oftalmoskopla muayene ve usg gibi non invaziv yöntemler tercih ediliyormuş.. diğer bir çok tümorün aksine göz içinde tanıda histopatolojiden daha az yararlanılıyormuş.

(bkz: uvea)
(bkz: malign melanom)

içerik kuralları - iletişim