üvercinka – Tıbbiyeli Sözlük
`Cemal süreya`'nın aşık olduğu bir kıza verdiği isim. Cemal Süreya'nın yaşamı boyunca, Üvercinka'nın kim olduğu gizini korur okurlar açısından.

Bir söyleşisinde Üvercinka'nin anlamı sorulduğunda, güvercinin barışı ve sevgiyi simgelediğini, ilk harfinin kaldırılmasıyla olusan üvercin sözcüğünün, kadın adlarının bazı yörelerde aldığı ‘ka’ takısıyla da Üvercinka halini aldığını belirtir. Üvercinka, güvercin kanadı ya da güvercin kadın sözcüklerinden türetilmiş bir sözcük olarak da düşünülebilir. şiir için:

(ebkz: #2242)
ykyden çıkan incecik ama harika bir şiir kitabıdır. alın okuyun hediye edin. Şiir sevmeyen insanlarla olmayın. http://siir.gen.tr/siir/c/cemal_sureya/uvercinka.htm