dexterity

Durum: 1341 - 21 - 10 - 0 - 15.10.2018 22:54

Puan: 14407 -

3 yıl önce kayıt oldu. birinci nesil yönetici.

Stabil, persistan, permanent.
  • /
  • 135

aile hekimlerinin fazla tetkik istemesi

aile hekimi olarak görev yapan meslektaşlarımızda çoğunlukla görmeye başladığım, şikayeti olsun olmasın her hastaya baştan aşağı laboratuvarda ne var ne yok istenmesi durumu.

şöyle ki hasta elinde bir tomar laboratuvar çıktısı ile geliyor. ne d vitamini kalmış, ne ürik asit, ne billurubin, folat, t3 vs aklınıza gelecek tüm tetkikler istenmiş. şikayetiniz nedir diyorum kontrol amaçlı gittim şikayetim yoktu diyor da çoğu. daha sonra kağıttan yüksek-düşük çıkanlara göre tedavi almak istiyorlar.

rutin tetkik isteme adında oluşturulan kısa yolların direkt eklenmesi ile uğraşmadan isteniyor çoğu tetkik bunun için de oluyor ama tetkik istemeden önce, hastaya çok değil 1-2 soru sorarak milli servetimizi çöpe atmamış oluruz ki tetkikler hep ithal.

kendi adıma kontrol amaçlı gelen hastalar için rutin istediğim tetkikler glukoz, kreatinin, alt, hemogram. halsizlik yorgunluk varsa yanına b12, tsh, elektrolit ekliyorum bu kadar. karın ağrısı varsa bir zahmet kalkıp muayene edip kolestaz muayene bulgusu var ise ilgili tetkikleri ekliyorum. anemisi varsa anemi parametrelerini ekliyorum rutin kontrollerde. bir hastanın şikayeti yoksa neden ürik asit istenir, neden ldh ya da klor istenir anlamıyorum. hele ki rutinlerde istenen t3, t4ler. içim acıyor.

bir zamanlar aile hekimlerine kısıtlama getirilmişti aylık laboratuvar tetkiklerine de danıştay kararı ile kaldırıldı. nasıl hastanelerden branşların paket ücreti varsa aile hekimlerine de benzer bir limit getirilmeli, hizmet içi eğitimler ile hangi tetkiklerin ne durumlarda istenmesi konusunda hekimlerimiz bilgilendirilmeli ve rutin tetkik adı altında programlarda yer alan kısayol sekmeleri kaldırılarak hekimlerin tek tek seçerek tetkik istenmesi sağlanmalı.

williem einthoven

ekg üzerinde yaptığı çalışmalarla p, q, r, s ve t fazlarının ayırt edilmesini sağlayan bilim adamı.

bu çalışması ile 1924 yılında nobel ödülü kazanmıştır.

tiroid nodülünde sonografik malignite risk kriterleri

tiroid nodülü tiroid bezinde yer kaplayan, çevresinde bulunan normal tiroid dokusundan ayrılabilen lezyonlardır.

nodüllerin %5'inde malignite görülebileceği için usg yapılarak, gereksiz cerrah ve tetkiğin önüne geçebilmek için malignite risk kriterlerine göre değerlendirme yapılması gerekiyor.

malignite kriterleri:
mikrokalsifikasyon
düzensiz sınır
nodülün yüksekliğinin eninden daha fazla olması
atipik lenf nodu bulunması
ekstratiroidal yayılım göstermesi
hipoekojenite
periferik halosunun olmaması
kanlanım özellikleri

probe

prospective, randomised, open label, blinded-end point'in kısaltılmışı.

türkçesi prospektif, randomize, açık etiketli ve kör sonlanma noktalı.

tosca.it

thiazolidinediones or sullphonylureas and cardiovacular accident intervention trial = tosca.it

diabetes mellitus tedavisinde birincil seçenek olan metformin tedavisinin yetersiz kaldığı durumlarda ek olarak sülfonilüre veya pioglitazonun uzun dönemli etkisinin karşılaştırılması amacıyla yapılan probe çalışma. adı üzerinde özellikle kardiyovasküler etkiler üzerine.

çalışma 2008-2014 yılları arasında 3028 hasta ile yapılmış.

sadete gelirse pioglitazon ve sülfanilüre kullanımında kardiyovasküler sonlanım açısından (ölümcül-ölümcül olmayan mi*-inme) anlamlı bir fark bulunamamış.

pioglitazonlarda sülfanilürelere nazaran daha iyi glisemik kontrol dayanıklılığı, daha az hipolisemi ve daha yüksek hdl seviyeleri gözlenmiş.

sonuç olarak metforminin yanında pioglitazon mu sülfanilüre mi seçiminde kardiyovasküler komplikasyonların önemli bir etkisi olmayacağı yorumu yapılabilir.

özelde muayene olup devlette tahlil yaptırmak

gene son zamanların popüler akımlarından biri daha.

hasta polikliniğinize gelir. şikayetiniz nedir dersiniz. benim şikayetim yok ama bu tahlilleri yaptırmak istiyorum der ve akabinde gözünüze doğru sokulan özel hastanedeki doktor tarafından işlenmiş ya da alalede bir not kağıdına yazılmış envai çeşit tetkik görürsünüz.

bazıları mecburmuşsunuz gibi ister, bazıları da daha naif biçimde, özelde muayeneye para verdim, tahliller de çok tutuyordu yaptıramadım der.

emrivaki davrananı direkt reddederken, üsluba göre naif olan hastaların yazılan tüm tetkikler olmamakla beraber şikayetlerine göre seçerek istem yapabiliyorum.

kendi kişisel görüşüm ve uyguladığım ise hamama girdin mi terleyeceksin. özel hastane de sonuçta bir işletme. oraya gidiyorsan ne isterlerse paşa paşa ödeyeceksin ya da gitmeyeceksin güzel kardeşim.

oradaki meslektaşlarımız da belli bir ciro ve performans beklentisi ile çalışıyorlar orada ve bunun devamlılığının sağlanması için şartlarına uyulmak zorunda.

100000. entry

entry numarasının 99 bini görmesi ile silinmiş olanlar haricinde 1000 entryden az kalan entry sayısı.

sözlüğe küsüp giden ya da nedensiz entrylerini silen özellikle kodaman yazarların neden olduğu %30'luk entry kaybı da iç acıtmıyor değil.

desiferol

d vitamini eksikliği ile yanıp tutuşan halkımız için berko ilaç firması tarafından üretilmiş d vitamini tablet formu.

piyasada şu ana sadece damla ve ampul formu bulunuyordu ki ampul formunun kullanımı artık önerilmiyor. her tablette 2000 iu d3 vitamini bulunuyor. ilginç bilgi * koyun yününden elde ediliyormuş.

d vitamini eksikliğinde doktorun tercihine ve d vitamini düzeyine göre günde yarım ile 2 tablet arasında kullanılabiliyor.

12 ekim 2018 rahip brunson davası

milli meselemiz haline gelen rahip andrew craig brunson davasının duruşması bugün yapılacak.

35 yıl hapis cezası ile yargılanan ve bugün 4. duruşması olacak davanın perde arkasında abd ile türkiye'nin anlaştığı yönünde haberler gelse de abd tarafından yalanlandı.

piyasada her zamanki gibi brunson'un serbest kalacağı beklentisi ile bir gevşeme oldu ve dolar 5.90 seviyesinde dolaşıyor.

an itibariyle başlayan duruşmanın sonucunda bakalım neler olacak.

sedyeye uzanırken ayakkabısını çıkarmayan hasta

son zamanlarda gittikçe arttığını gördüğüm, muayene amaçlı hasta sedyesine uzanan hastanın ayakkabısını çıkarmaması durumu.

şöyle ki ayakkabınızı çıkartır mısınız dediğimde ise çıkartayım mı diye soruyla karşılık veriliyor. evinizdeki koltuğa da mı ayakkabı ile basıyorsunuz, başka hastalar da muayene oluyor orada dediğimde ise aval aval suratıma bakıp çıkartıyorlar ayakkabılarını.

belki de son zamanlarda artan sağlıkta şiddet olaylarından ötürü içten içe bilenip kusur mu arıyorum hastalarda bilemiyorum.
  • /
  • 135
  • /
  • 96

aile hekimlerinin fazla tetkik istemesi


williem einthoven


tiroid nodülünde sonografik malignite risk kriterleri


probe


tosca.it


özelde muayene olup devlette tahlil yaptırmak


desiferol


12 ekim 2018 rahip brunson davası


sedyeye uzanırken ayakkabısını çıkarmayan hasta


doktor efendi dönemi


  • /
  • 96

hukukçu hekimler enstitüsü13 ağustos 2018 tarihinde kurulan, hekimlere gerekli hukuki desteği sağlamayı amaçlamış, danışmanlık ve eğitimler verecek olan enstitü.

twitter: https://twitter.com/HukukcuHekimler?s=09

ağrı

vücudun belli bir bölgesine konumlanmış, sıklıkla içe işleyen veya dokuya zarar veren (saplanan, yanan, burkucu, parçalayan, sıkıştıran) vücut-duygu reaksiyonu. (dehşete düşüren, mide bulandırıcı, hasta eden.)

orta veya yüksek şiddette olan ağrı anksiyete ve kaçış, duyguyu yok etme dürtüsüne eşlik eder. bu ağrının hem duygusal hem de duygusal oluşuna işaret eder.

akut ağrı karakteristik olarak davranışsal canlanma, artmış kan basıncı, artmış kalp hızı, artmış pupil çapı ve artmış plazma kortizol düzeylerini içeren bir stres yanıtıyla ilişkilidir. yerel kas kasılmaları da sıklıkla bunlara dahildir.

ağrı koruyucu bir mekanizmadır. duyusal ve duygusal uyartılarla kişiyi tedaviye yönlendirir. farklı hastalıkların karakteristik doku hasar şekilleri vardır. ağrı yakınmasının niteliği, zaman aralığı ve hassas bölgenin konumu teşhise yönelik önemli ipuçları verir ve bunlar tedaviye yanıtı değerlendirmede kullanılır. bu halde, hastayı hızlı ve etkin şekilde ağrıdan kurtarmak doktorun zorunluluğudur.

ağrı iki büyük grupta sınıflandırılmıştır: hızlı ağrı ve yavaş ağrı.

hızlı ağrı, ağrılı bir uyarandan 0.1 s sonra hissedilen keskin, batıcı, akut ve elektrisksel niteliklerdedir, yavaş ağrı 1 s veya daha sonra başlar ve artarak devam eder; yanıcı, sızılı, zonklamalı, bulantılı ve kronik gibi nitelikleri vardır.

ağrı reseptörleri serbest sinir uçlarıdır. derinin yüzeysel tabakalarında; periosteum, arteryel duvarler, eklem yüzleri, kafatasındaki falx ve tentoryum gibi bazı iç organlarda da bulunur. diğer derin dokularda seyrektirler.

bütün ağrı reseptörleri serbest sinir uçlarından ibaret olduğu halde, bu sonlanmalar ağrı sinyallerini merkezi sinir sistemine iki ayrı yolla iletirler. bu iki yol temel olarak hızlı-keskin ağrı yolu ve yavaş-kronik ağrı yoludur. bu fark periferik afferentlerin farklı oluşundan kaynaklanır.

primer duysal afferentler, motor nöronlar ve sempatik postganglionik nörenlardır. primer duysal affferentlerin hücre gövdeleri vertebral foramenin içindeki dorsal kök gangliyonunun içinde bulunur. primer afferent akson bir uzantısını spinal korda diğerini de dokulara göndermek üzere ikiye ayrılır. primer afferentler çaplarına, miyelinli olup olmayışlarına ve iletim hızlarına göre 3 tipte sınıflandırılırlar: aß lifler, a-delta lifler ve miyelinsiz c lifleri.en geniş çaplı olanı aß liflerdir. bu lifler ışık temasına ve hareket uyaranına en üst seviyede yanıt verir. temel olarak deriyi uyaran sinirlerde bulunurlar. normal bireylerde bu liflerin aktiviteleri ağrıya sebep olmaz.

a-delta ve miyelinsiz c lifleri derin somatik ve viseral yapılara, deriye giden sinirlerde bulunurlar.

hızlı-keskin ağrı sinyalleri omuriliğe 6-30 m/s hızında ileten a-delta lifleriyle taşınır. yavaş kronik ağrı sinyalleri omuriliğe 0,5 - 2m/s hızında c tipi miyelinsiz liflerle taşınır.

bu ikili sistem sebebiyle ani bir ağrı genellikle ikili bir ağrı hissine yol açar. birincisi hızlı liflerle taşınan sinyalden kaynaklıdır ve ani ağrıya sebep olan şeyden kişinin uzaklaşmasını tetikler. ikincisi ise yavaş liflerle delen sinyalden kaynaklı yavaş ağrıdır. bu ağrı zamanla artar ve kişinin bu durumdan kurtulmak için çabalamasını sağlar.

ağrı lifleri dorsal spinal köklerle omuriliğe girerek arka boynuzlardaki iletim nöronlarında sonlanırlar.

ağrı sinyalleri omuriliğe girerken neospinotalamik yol ve paleospinotalamik yol olmak üzere iki yol ile beyne iletilirler.

neospinotalamik yol hızlı ağrı iletimi içindir. a-delta tip lifler başlıca akut ve termal ağrıyı iletilrler. esas olarak arka boynuzlarda neospinotalamik yolun ikinci nöronlarını uyarırlar. bu nöronlar commisura anteriordan karşıya geçerek çapraz yapan uzun lifler verir ve anterolateral kolonlar içinden yukarı çıkarlar, beyne doğru. neospinotalamik yoldan gelen liflerin az bir kısmı retiküler formasyonda sonlanır ve çoğu talamusa kadar kesintisiz gider ve dokunma duyusunu taşıyan dorsomedyal lemniskal yol ile birlikte ventrobazal komplekste sonlanır. liflerin bir kısmı talamusun posterior çekirdeklerinde sonlanır ve buralardan somatosensöryal kortekse, singulat girusa ve insular kortek gibi duygusal yanıtlarla ilişkili frontal lob bölgelerine iletilir.

hızlı-keskin tip ağrı yavaş kronik ağrıya nazaran daha isabetli olarak lokalize edilebilir. ancak hızlı ağrıda da sadece ağrı reseptörleri uyarılıp, dokunma reseptörleri uyarılmazsa lokalizayson zayıf olur. dokunma reseptörleri ile eş zamanlı uyarılırsa mükemmele yakın isabette lokalize edilebilir.

yavaş-kronik ağrıyı ileten paleospinotalamik yol isminden de anlaşılacağı üzere neospinotalamik yoldan daha eski bir sistemdir ve ağrıyı çoğunlukla yavaş miyelinsiz c tipi liflerle iletir. bazı sinyaller a-delta liflerle de taşınabilir. bu yoldan periferik liflerin neredeyse tamamı dorsal boynuzda lamina ı ve ıı'de sonlanır. bu iki laminaya substansiya jelatinoza denir. sinyallerin çoğu lamina v'e gelmeden ilave kısa lifli nöronlardan geçer. dizinin son nöronu commisura anterior ile, omuriliğin karşı tarafına geçerek çapraz yapan ve yukarı, beyne çıkan hızlı yolun lifleri ile birleşecek uzun aksonlar verir.


zarar görmüş veya inflamasyon oluşmuş dokulara yoğun, tekrarlanan veya uzamış uyarı uygulandığında, primer afferent nosiseptörleri uyarmak için gereken eşik değer azaltılır ve ateşleme sıklığı tüm uyarı şiddetlerinden daha yüksektir. duyarlılaştırma sürecine bradikinin, sinir büyüme faktörü, prostoglandinler ve lökotrienler gibi bazı inflamatuar aracılar da katılabilir.

duyarlılaşmış dokuda normalde zararsız olan uyarılar da ağrı oluşturabilir. bu duruma dair bir örnek güneş yanıklı cilttir. bu haldeki ciltte ılık bir duş veya yumuşak bir dokunuş bile ağrıya sebep olur. sensitizasyon; hassasiyet, acı ve hiperaljeziye katkıda bulunan klinik olarak önemli bir süreçtir.

sensitizasyonun derin dokulardaki ağrı ve hassasiyette istisnai önemi vardır. iç organlar normalde zararlı uyaranlara karşı neredeyse duyarsızdır ancak gerildiklerinde ciddi rahatsızlık oluşturabilirler. normal duruma karşıt olarak visseral yapılar ve eklemler gibi derin dokular inflamatuar bileşenli bir hastalık sürecinden etkilendikleri zaman mekanik uyarıya aşırı hassas hale gelirler.

inflamasyonun olmadığı iç dokularda ağrıyı ileten a-delda ve c lifleri tam olarak duyarsızdır. bu, bu liflerin bilinen mekanik ve termal uyarılarla aktif hale gelemeyecekleri anlamına gelir. ancak inflamatuar reaksiyonlarda aktif hale gelirler. bu afferentlere sessiz nosiseptörler denilir.

primer afferent nosiseptörlerin nöroefektif fonksiyonları da vardır. aktif olduklarında periferik uçlarından polipeptid aracı maddeler salınır. buna örnek 11 aminoasittten oluşan bir peptid olan substans p'dir. bu madde vazodilatatör, mast hücrelerini degranüle edici ve lökositler için kemo-atraktandır. inflamatuar aracıların üretimini ve salınımını arttırır. kendisinin doğrudan bir etkisi yoktur, duyarlılaştırmaya aracılık eder. örneğin substans p'nin deneysel artritte eklemlerden çekilmesiyle artritin şiddeti azalır.
primer afferent nosiseptörlerin aktifleşmesine, duyarlı hale gelmesine ve duyarlılaştırmasında rol alan mekanizmalar:
1. doku hasarıyla düşen ph (h+ salınımı) k+ salınımına, prostaglandinlerin ve damar endotelinden bradikininin salınımına sebep olur. prostoglandinler terminalin bradikinin ve diğer ağrı oluşturan maddelere duyarlılığını arttırır.
2. sekonder aktivasyonda terminalde oluşan uyarılar sadece spinal korda değil, substans p içeren periferik dallara doğru da yayılır. substans p vazodilatasyonla daha çok bradikinin birikmesine, mast hücrelerinden histamin salınmasına ve trombositlerden serotonin salınmasına sebep olur.bir hipoteze göre visseral afferent nosiseptörler ağrının algılandığı somatik yapıların afferentleri gibi aynı ağrı-yansıtma nöronlarında birleşir. beynin iletim kaynağını bilmesi söz konusu değildir ve visseral ağrı somaya yansır. buna yansıyan ağrı denir.araştırmalar, omuriliğe giren c tipi ağrı lifi terminallerinin hem glutamat hem de p maddesi salgıladığını düşündürmüştür. glutamat anında etki eder ve etkisi sadece birkaç milisaniye sürer. p maddesi ise çok daha yavaş serbestlenir ve bir süre konsantrasyonunu arttırır. bir iğne batmasından sonra hissedilen ikili ağrı duyusunun kısmen veya tamamen, glutamatın hızlı bir ağrı duyusu oluşturmasından sonra, p maddesinin daha yavaş bir ağrı duyusu sürdürmesine bağlı olabileceği ileri sürülmüştür.

spinotalamik yolun aksonları talamusta birçok alana çıkarlar. bu talamik sahalardan serebral korteksin geniş alanlarına ağrı sinyalinin çok büyük dağılımı vardır, bu ağrı deneyimin farklı şekillerinin taşınması demektir. talamik ileri projeksiyonlardan biri somatosensöryel kortekse olur. bu ileri projeksiyon ağrının konumu, şiddeti ve niteliği gibi farklı sayıda duysal şekillerine aracılık eder. diğer talamik nöronlar; singulat girus ve insular korteksi de içeren frontal lob alanları gibi duygusal yanıtlarla ilişkilendirilen kortikal bölgelere projekte olur. frontal kortekse giden bu yolaklar ağrıya eşlik eden duygusal tepkileri açıklar. bu sebeple korku ağrının sadık refakatçisidir. bu ikili yapı aynı nitelikteki ağıların kimilerinde daha çok acıya kimilerinde ise daha az acıya sebep olmasını da bir yere kadar açıklar. örneğin ufak bir intravenöz girişim kişinin korkusuyla birlikte normalden daha acı verici olabilir. veya 2. dünya savaşında yapılan bir çalışmaya göre, askerlerin normal hayattaki insanları hayattan soyutlayabilecek derecedeki ağrılardan rahatsız olmadıkları buna örnek verilebilir.ağrı beklentisinin ağrı uyarısı bile olmadan ağrıyı tetikleyebileceği gösterilmiştir.

algılanmış ağrı şiddeti üzerinde beklenti ve diğer psikolojik değişkenlerin güçlü etkisi dolaylı olarak ağrı ileti yolaklarını dönüştürebilen beyin döngülerinin varlığını ortaya koyar. bu döngülerden biri hipotalamus, orta beyin ve medullayı birbirine bağlar ve bu döngü geçici şekilde spinal ağrı nöronlarını inen bir yol sayesinde kontrol eder.

insan beynini görüntüleme çalışmaları bu ağrı düzenleme döngüsünü dikkatin, önermenin ağrı geçiren etkisinde ve opiyat analjezik ilaçlarda göstermiştir.

kırk yıldan fazla bir süre önce, küçük miktarlardaki morfinin, üçüncü ventrikül etrafındaki periventriküler çekirdeğe ve beyin sapında periakuaduktal gri cevhere enjeksiyonunun büyük ölçüde analjezi sağladığı keşfedildi. sonraki araştırmalarda morfin benzeri ajanların, bilhassa opiyatların, analjezik sistemin pek çok diğer noktasında da omuriliğin arka boynuzlarındaki gibi etkili olduğu gösterildi. pek çok ilacın nöron uyarılabilirliğini sinaptik reseptörleri etkileyerek değiştirdiği bilindiğine göre analjezik sisteme ait morfin reseptörlerinin, aslında beyinde doğal olarak salgılanan bazı morfin benzeri nörotransmitterlere ait reseptörler olduğu ileri sürüldü. böylece beynin doğal opiyatları için geniş çaplı araştırmalar başlatıldı. bugün, sinir sisteminin farklı noktalarında, hepsi pro-opiomelanokortin, proenkefalin ve prodinorfin denilen üç büyük protein molekülünün yıkım ürünleri olan, yaklaşık bir düzine kadar morfin benzeri madde bulundu. bu opiyat benzeri maddeler içinde ß-endorfin met-enkefalin, lev-enkefalin ve dinorfin en önemlileridir. iki enkefalin analjezik sitemin bir parçası olarak, beyin sapında ve omurilikte bulunur. ß-endorfin ise hem hipotalamusta, hem de hipofiz bezinde bulunur. dinorfin ise enkefalin ile ortak bölgelerde bulunur ancak çok daha az miktarlardadır.

bu endojen opiyatlarının analjezi sistemini etkin hale getirmesinin en güvenilir yolu uzamış ağrı ve korkudur. cerrahi müdahaleleri takiben ağrı için plasebo verilen hastalarda ağrı kesici endojen opiyatların salındığı gösterilmiştir. bu bize ağrı tedavisinde hastanın ruhsal durumunun önemli olduğunu da gösterir, zaten daha önce korku ve ağrının ayrılmaz ikili olduğuna değinmiştik.

ağrı düzenleme mekanizalarında ağrı baskılanabildiği gibi arttırılabilir de. medulladaki ağrıyı hem engelleyen hem de kolaylaştıran nöronlar, spinal ağrı iletim nöronlarını etkilerler ve kontrol ederler. insanlardaki fonksiyonel görüntüleme çalışmaları migren tipi baş ağrısı esnasında bu döngüdeki artmış etkinliği göstermiştir. bu döngü psikolojik faktörlerin kronik ağrıya sebep oluşunu anlamaya yönelik bir çerçeve oluşturur.

herhangi bir ağrı için en ideal tedavi, bu duruma yol açan sebebi ortadan kaldırmaktır. dolayısıyla teşhis her zaman tedavi planından önce gelmektedir. bazen altta yatan sebebi ortadan kaldırmak ağrıyı ani şekilde kesmeyebilir. bununla birlikre bazı durumlarda ağrı o kadar şiddetlidir ki hızlı ve etkin analjezi şartır. (postoperatif durum, yanıklar, travma, kanser, orak hücre krizi...) analjezik ilaçlar bu tip durumlarda tedavide birinci sırada yer alır ve tüm pratisyenler bunların kullanımı konusunda deneyimli olmalıdırlar.

aspirin, asetaminofen ve non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar (n.s.a.i.i): tüm bu ilaçlar bir arada değerlendirilir, çünkü benzer durumlar için kullanılırlar ve etki mekanizmaları benzerdir. bu ilaçların hepsi siklo-oksijenazı (cox) inhibe ederler ve asetaminofen dışında hepsinin anti-inflamatuar etkinlikleri vardır. ağrının sık görülen tiplerinde etkin oldukları ve reçetesiz satıldıkları için cox inhibitörleri açık ara en yaygın kullanılan analjeziklerdir. gastrointestinal sistemden yüksek oranda emilirler ve sık kullanılmadıklarında düşün yan etki profiline sahiptirler. kronik kullanımda gastrik irritasyon aspirin ve nsai ilaçların sık görülen ve doz arttırımını en sık kısıtlayan yan etkisidir.


kronik ağrısı olan hastaların yönetimi zordur. çoğunlukla, hastanın problemini teşhis etmek güçtür. böyle hastalar hekimin kendilerine zaman ayırmasına ihtiyaç duyarlar ve sıklıkla duygusal olarak rahat değildirler. net organik bir patoloji arayışına yönelik geleneksel tıbbi yaklaşımlar genellikle fayda sağlamamaktadır. öte yandan psikolojik değerlendirme ve davranış tabanlı tedavi modelleri sıkça faydalı olur.

sürekli veya alevlenmiş ağrıya yol açan birkaç sebep vardır. öncelikle hastanın henüz tedavisi olmayan ve karakteristik olarak ağrılı bir hastalığı olabilir. artrit, migren baş ağrısı, fibromiyalji, kanser ve diyabetik nöropati buna örnek gösterilebilir. ikinci olarak hastalıkla başlayan sürekli varolan ikinci faktörler olabilir ve bunlar hastalık geçtikten sonra bile devam edebilir. buna örnek olarak; hasarlanmış duysal sinirler, sempatik efferent aktivite ve ağrılı kaskasılması verilebilir. son olarakda çeşitli psikolojik durumlar ağrıyı tetikleyebilir, alevlendirebilir.

kronik ağrısı olan hastalarda depresyon en sık görülen duygusal rahatızlık olduğu için hastalara duygu-durumları, iştahları, uyku şekilleri ve günlük etkinlikleri hakkında sorular sorulmalıdır. beck'in depresyon testi gibi basit bir anket de yardımcı olabilir.

hastanın kronik ağrısına eşlik eden duygusal rahatsızlıklara ilişkin diğer ipuçları: ayrı ayrı ancak tekrarlayan vasıfta ortaya çıkan ağrı, adölesan veya çocukluk çağında başlayan ağrı sorunları, ebeveyn veya kardeş ölümü, fiziksel veya cinsel istismar öyküsü, geçmiş veya devam eden madde kullanımı gibi duygusal travmaya eşlik eden ağrılardır.

fizik muayenede dikkat edilmesi gereken noktalar; hastanın ağrılı alanı koruyup korumadığı, ağrı sebebiyle bazı duruş veya hareketlerden kaçınıp kaçınmadığıdır. ağrının mekanik bileşenini keşfetmek terapötik olarak faydalı olabilir. ağrılı alanlar, ağrının kasa, ekleme, ligamentlere lokalize olup olmadığını anlamak için muayene edilmelidir. kronik miyofasyal ağrı çok yaygındır ve bu hastalarda derin palpasyon, kümeler gibi yüksek düzeyde yerleşik tetik noktalarını ortaya çıkarabilir. duysal bozulma, aşırı hassas deri, derin tendon reflekslerinin kaybı, zayıflık ve kas atrofisi gibi belirtiler ağrının nöropatik bileşeni olduğunu gösterir. sempatik sinir sisteminin tutulumunu gösteren bulgular; diffüz şişkinlik, deri rengi ve ısısındaki değişiklikler, normal alanlara göre aşırı hassas cilt ve eklemlerdir. sempatik blok ile ağrının kesilmesi tanısaldır.

kronik ağrısı olan hastaları değerlendirirken kılavuz olabilecek bir kural da; tedaviye başlamadan önce duygusal ve organik etkenleri değerlendirmekdir. duygusal sebepleri irdelerken organik uyumu sağlar. çünkü hastayı, psikolojik değerlendirmenin, hekimin hastanın şikayetlerinin tutarlılığını sorguladığı anlamına gelmediği hususunda ikna eder. hastanın ağrısına organik bir sebep bulunsa da diğer sebepleri de irdelemek akıllıca olacaktır. örnek olarak ağrılı kemik metastazları olan kanser hastasının sinir hasarına bağlı ek ağrısı ve depresyonu da olabilir. optimal tedavi bütününün araştırılmasını ve tedavi edilmesini gerektirir.

değerlendirme süreci tamamlandığında net bir tedavi planı geliştirilmelidir. sürecin önemli bir parçası , hastanın iyi uyku uyuması, işe geri dönebilmesi gibi günlek hayatına yönelik işlevsel tedavi hedefleri belirlemektir. hastanın yaşam kalitesini arttırmak için fizik tedaviden, medikasyonlardan, danışmanlıktan, sinir bloklarından ve hatta cerrahiden faydalanılan multidisipliner bir yaklaşıma ihtiyaç duyulabilir. bunun dışında göreceli olarak daha girişimsel uygulamalar durdurulamayan ağrısı olan hastalar için faydalı olabilir. bu uygulamalar içinde morfin uygulamak için intraspinal konül yerleştirmek veya spinal uyarım için intraspinal elektrotlar yerleştirmek vardır. bu uygulamalarda hastanın yanıt vereceğini ön gören ölçümler mevcut değildir. bu yöntemler klasik farmakolojik tedaviye yanıt vermeyen hastalara saklanmalıdır. tam değerlendirme amaçlı multidisipliner ağrı kliniğine sevk, girişimsel uygulamalar öncesinde mutlaka yapılmalıdır.bu sevk tüm kronik ağrısı olan hastalar için geçerli değildir, bazı hastalar farmakolojik tedaviye yanıt verebilirler.

kronik ağrısı olan hastaların yönetiminde trisiklik antidepresanlar/tca ( amitripin, imipripin, nortripitilin, desipramin) çok faydalıdır. depresyon tedavisi için üretilmiş olsalar da bazı klinik durumlarda doza bağlı olarak analjezi oluşturulması da vardır. mekanizmaları bilinmese de tca'ların analjezik etkileri daha hızlı başlar ve depresyon için gereken tedavi edici dozdan daha düşük dozlarda bu durum ortaya çıkar. trisiklik ilaçların opiyat analjezisini potansiyelize ettiklerine ilişkin kanıt mevcuttur. dolayısıyla malign tümörlerde şiddetli süreğen ağrıda tedaviye ek olarak kullanılabilir. post herpetik nevralji, gerilim baş ağrısı, migren baş ağrısı, diyabetik nöropati ve bazı çalışmalarda romatoid artritte de analjezi görülmüştür.

kronik ağrı tedavisinde antikonvülzanlar, antiaritmikler ve opiyatlar da kullanılır.

antikonvülzan ve antiaritmikler birincil olarak nöropatik ağrısı olan hastalar için kullanılır. fenitoin (dilantin) ve karbamazepin (tegretol) trigeminal nevraljisi olan hastalarda ağrıyı kesici özellikleri ilk gösterilenlerdir. bu ağrının kısa, patlar tarzda, elektrik şokuna benzer bir vasıfta bir karakteristiği vardır. aslında antikonvülzanlar delici-iz bırakan niteliklerdeki ağrılarda geniş ölçüde faydalı görünmektedir. gabapentin ve pregabalin gibi daha yeni antikonvülzanlar nöropatik ağrıların büyük bölümünde etkindir. düşük doz lidokain ve meksiletin gibi antiaritmik ilaçlar da nosiseptörlerin spontan aktivitesini bloke ederler.

malign hastalığa bağlı ağrısı olan hastalarda opiyatların uzun süreli kullanımı kabul görmektedir. malign kökenli olmayan kronik ağrıda opiyat kullanımı tartışmalı olmasına karşın birçok benzer hasta için opiyatların halihazırdaki en iyi seçenek olduğu açıktır. opiyatlar diğer analjezik medikasyonlara göre en etkin kullanım alanı en geniş ilaçlar olduklarına göre bu anlaşılabilir bir durumdur. opiyatları ilk kez ağrı kesici olarak kullanan hastalarda bağımlılık nadir olmasına rağmın uzun süreli kullanımda bazı derecelerde tolerans ve fiziksel bağımlılık görülmesi olasıdır. dolayısı ile opiyat tedavisine başlamadan önce diğer seçenekler araştırılmalıdır. opiyatların sınırlamaları ve riskleri hastaya açıklanmalıdır. bazı opiyat analjezik medikasyonların karışık agonist-antagonist özellikleri olduğunu belirlemek önemlidir. (pentazosin ve butorfenol vb.) pratik olarak bunun anlamı; kendi opiyotik analjeziklerine karşı fiziksel bağımlılık geliştirmiş olan hastalarda bu ilaçlar yoksunluk sendromunu tetikleyerek ağrıyı kötüleştirebilirler. ayaktan hastalarda ağızdan uzun süreli opiyat kullanımında levorfenol, metadon ve yavaş salımlı morfin benzeri uzun etkili bileşiklerin kullanımı arzu edilebilir. transdermal fentanil ise bir başka mükemmel seçenektir. bu preparatların farmakokinetik profilleri uzamış ağrı kesici etkiye olanak sağlar. yüksek plazma düzeylerine eşlik eden sedasyon gibi yan etkileri en aza indirir. plazma opiyat konsantrasyonundaki ani düşüş ile ilişkili geri tepen (rebound) ağrı ihtimalini azaltır. kabızlık adeta evrensel bir opiyat yan etkisidir ve beklendiği gibi tedavi edilmelidir.


periferik veya santral sinir sistemi yolaklarının lezyonları tipik olarak ağrı duyusunda kayıp veya bozulma ile sonuçlanır. paradoksal olarak bu yolakların hasara uğraması veya disfonksiyonu durumunda ağrı oluşabilir. örneğin diyabetik nöropatide olduğu gibi periferik sinirlerin hasarında veya herpes zoster'de olduğu gibi primer afferentlerin hasarında, hasara uğramış sinirler tarafından uyarılan vücut bölgesinde yansıyan ağrı ortaya çıkabilir. nadiren de olsa istisnai olarak spinotalamik yolak veya talamus zedelenmelerindeki gibi santral sinir sistemi hasarlanmalarında da ağrı oluşabilir. bu tip nöropatik ağrılar şiddetlidir ve standart tedavilere yanıtsızdır. nöropatik ağrılarda tipik olarak sıradışı yanma, karıncalanma veya elektrik şokuna benzer nitelik vardır ve çok hafif bir dokunuşla dahi tetiklenebilir.

nöropatik ağrı çeşitli mekanizmalarla açıklanmaya çalışılmıştır. duyarlılaşmış primer afferent nosiseptörlerdeki gibi hasarlanmış primer afferentler mekanik uyarıya çok hassas hale gelerek uyaranın yokluğunda da tepki oluşturur. artmış duyarlılığın ve spontan etkinliğin sodyum kanallarının artmış konsantrasyonlarına bağlı olduğuna ilişkin kanıt vardır. hasarlanmış primer afferentler norepinefrine karşı artmış duyarlılık geliştirir. ilginç olarak spinal kord ağrı ileti nöronları kendi normal girdilerinden başka kendiliğinden de etkin hale geçebilir. dolayısı ile hem santral hem de periferik sinir sistemi aşırı etkinliği nöropatik ağrıya bağlanabilir. periferik sinir hasarı olan hastalar sinirin uardığı alanda şiddetli yanan ağrı (kozalji) geliştirebilir. ağrı saatlerden günlere ve hatta haftalara uayan bir gecikmeden sonra başlar. ağrıya ekstremitenin şişliği periartiküler osteoporoz ve distal eklemlerde artrit benzeri değişimler eşlik eder. ağrı etkilenmiş ekstremitenin sempatik uyarımının blokajı ile dramatik ve hızlı bir biçimde kesilir. hasarlanmış primer afferent nosiseptörler adrenerjik duyarlık kazanır ve sempatik dışa akımın uyarımı ile etkin hale gelebilir. refleks sempatik distrofi olarak adlandırılan benzer bir sendrom görünür sinir hasarı olmadan kemik kırıkları, yumuşak doku travması, kalp krizi ve felç gibi çeşitli yaralanmalarda ortaya çıkabilir. bu durumun patofizyolojisinin net olarak anlaşılmış olmayışına karşın, ağrı ve inflamasyon bulguları sempatik sinir sisteminin bloke edilmesi ile hızla gerilemiştir. bu da sempatik etkinliğin inflamasyon varlığında hasarlanmamış nosiseptörleri akive edebileceğini gösterir. sempatik hiperaktivite işaretleri, travma sonrası ağrısı ve inflamasyonu olup mevcut durumun görünür bir açıklaması olmayan durumlarda araştırılmalıdır.

nöropatik ağrısı olan hastalarda tedaviyi kişiye özgü değerlendirmek önemlidir. birkaç genel prensip tedaviye kılavuzluk edebilir. bunlardan birincisi; hızlı hareket etmek ve rahatlamayı sağlamaktır. ikincisi ise ilaç yan etkilerini en aza intirmektir. örneğin postherpetik nevraljisi ve deride anlamlı aşırı duyarlılığı olan hastalarda topikal lidokain yan etki olmadan hızlı rahatlama sağlayabilir. antikonvülzanlar veya antidepresanlar nöropatik ağrısı olan hastalarda birinci sıra ilaçlar olarak kullanılabilir. lidokain ve meksiletin gibi antiaritmik ilaçlar etkili olabilir. kronik ağrılı durumlarda hangi ilaç grubunun birinci sıra tedavi olarak kullanılabileceğine dair ortak bir bilinç söz konusu değildir. ancak ağrıyı kesmek için antikonvülzanların yüksek dozları gerekli olduğu için sedasyon yaygındır. sedasyonun trisiklik antidepresanlarla da sorun olmasına karşın, snri (serotonin/norepinefrin geri alım inhibitörleri) ile daha az görülür. bu nedenle günlük aktiviteleri yüksek düzeyde mental aktivite gerektiren yaşlı hastalarda bu ilaçlar birinci sırada değerlendirilebilir. buna paralel olarak opiyatlar ikinci veya üçüncü sıra ilaç gribi olarak kullanılmalıdır. birçok ağrılı durum için üst düzeyde etkin olmalarına karşın opiyatlar sedatiftir ve zaman içerisinde doz arttırımına neden olan etkinlikte azalma eğilimi gelişir. ayrıca opiyatlar daha az sıklıkta fiziksel bağımlılığa bağlı olarak ağrının kötüleşmesine neden olabilirler. ağrı kontrolünü optimize edebilmek için farklı ilaç sınıfları kullanılabilir. özellikle kronik ağrı çeken birçok hastanın, acı çektikleri ve rahatlamaları için yalnızca hekimler güvenli tedaviyi sağlayabilecekleri için ön planda medikal dikkati ve duygusal rahatsızlıklarını en aza indirmektir. ağrı mekanizmalarını ve medikasyonları ile ilgili olmak amaca ulaşma konusunda önemli bir adımdır.

ağrı kontrolünde rolü olduğu keşfedilen diğer önemli mekanizmalaradan biri de, periferik dokunma reseptörlerinden gelen aß tipi kalın duysal liflerin uyarılmasının, aynı vücut bölgesine ait ağrı sinyallerinin iletimini bastırmasıtır. bu etki olasılıkla omurilikte bölgesel lateral inhibisyon sonucu ortaya çıkar ve ağrılı bölge etrafındaki derinin ovalanması gibi basit manevraların ağrıyı hafifletme etkisini açıklar. bu mekanizma eş zamanlı olarak merkezi analjezik sisteminin psikojenik olarak uyarılması, olasılıkla akupunktur ile ağrı tedavisinin de temelini oluşturmaktadır.


(guyton fizyoloji ve harrison iç hastalıkları kitaplarından faydalandım.)

ermeni dölü

kör cahillikle geçiştirilmesi mümkün olmayan faşist tabirdir.


çerkezim. bundan dolayı ne gurur ne de utanç duyuyorum. fakat herkes gibi kendi milletimin kültürünü, oyunlarını, düğünlerini seviyorum.

türk'üm. türkiye benim ülkem, anadolu benim toprağım. kendimi maykop dağlarında, ovalarında at sürerken görmeyi değil; bir kış gecesi sivas'tan konya'ya uzun bir yolculuk sırasında camdan dışarı bakıp, geçtiğim yollardaki, köylerdeki hayatları düşünürken bulmayı yeğlerim.

osmanlı'ya büyük çerkes sürgününde bize kucak açtığı için müteşekkirim ve daima öyle kalacağım. yine de sevgim çoğu padişahın içki içtiğini bilmeme mani değil. ve "içkiyi kabul edip etmeme, kullanıp kullanmama serbestiyetine" inanan bir müslüman olarak onlara saygıma en ufak bir halel gelmiş de değil. evet, bunu söylemenin bile bir utanç vesilesi olması gerektiğini düşünüyorum. ("zaten böyle düşünmen gerekirdi, neden bunu söyleme ihtiyacı duydun ki?" düşüncesini taşıyan kardeşim, sana selam olsun!)

akif'in abdülhamid han için neler söylediğini biliyorsak "ulu hakan" ın bir istibdat dönemi yaşatmadığını söylemek mümkün mü? yine de bu durum "dünya üzerindeki 100 gram aklın 90 una sahip olan" bu dehayı ve evliyaullahtan bildiğimiz bu insanı çürütür mü?

"açlık"" yazari knut hamsun' un nazi destekçisi olması o kitabı okumanıza engel midir?

enver paşa' yı sevmesek de beş altı dili sular seller gibi biliyor olması takdire şayan değil midir?

einstein her ne kadar karşı çıkmış olsa da savaş propagandistlerinin bir çoğunun büyük bilim adamları olduğunu biliyor musunuz?


....


ne acıdır ki daha dün "millet-i sadıka" olarak adlandırılan bu insanlar, şu an ülkemizde psikiyatrik bir vaka haline gelen "tümel yargı" sorununun en bariz örneklerine malzeme oluyor. israil'in gazze soykırımlarına, suriye'de yaşananlara karşı -pek tabi haklı olarak- haykıran bir insanın ermeniler için "döl" tabirini kullanacak kadar kinle dolu olması hiç de normal bir ruh hali değil.


"vela teziru vaziratun vizra uhra." (hiç bir günahkar bir başka günahkarın günahını yüklenemez.) diyor inandığım/ız kitap. günah bireyi ilgilendirir, etnik kimliği ya da topluluğu değil.


insanız. günahlardan sevaplardan bir bütün. kendimize bir an hakim olamadığımız şu dünyada başkalarına biçim vermek iştiyakı, karşı tarafta yanıt bulmadığı gibi aksine fena mide bulandırıcı.

edward said şuna benzer bir şey söylemişti: "eğer nakba' nın kabul edilmesini istiyorsak nazilerin auschwitz'teki soykırımlarını tanımak zorundayız."

yuhanna incilinden bir menkıbedir: hz. isa(as) zinadan yakalanan bir kadının ölümü hakkında oradakilere şu sözü söyler: "aranızda günahsız olan, ona ilk taşı atsın."


taş da devran da sizin.


edit: enver paşa dört lisan biliyormuş. özür. kaynak: ilber ortaylı-gazi mustafa kemal atatürk

doktor egosu

ömrü boyunca çalıştığı en zor sınav kpss olup alacağı üç kuruş için götünü yılda 3 ay yattığı rahat mesleklere dayayanlara birkaç beden büyük gelecek egodur.

barones ve habbarul ile bayram özel yayını

bu akşam 22.30'da sesli radyoda sizlerle olacağımız sürpriz yayındır.

severus snape

(1960-1998) harry potter kitap ve film serisi kahramanı. james potter, sirius black, remus lupin, peter pettigrew ve lily evans ile aynı dönemde hogwarts cadılık ve büyücülük okulunda slytherin binasında okumuştur. okulda karanlık sanatlara olan eğilimi ile dikkat çekmiş, okul bittikten sonra ise lord voldemort’a katılıp bir ölüm yiyen olmuştur. annesi eileen prince safkan bir cadıdır. babası tobias snape ise bir muggle’dır. babasının büyüdışı olmasından utandığı için (tıpkı voldemort gibi)kendisini 6. kitapta melez prens olarak görüyoruz (annesinin soyadını kullanmıştır.) . hogwarts’ta james potter ve arkadaşları tarafından çeşitli eziyetlere uğramış olmasına rağmen lily evans ve james potter’ın oğlu olan harry için hayatını feda etmiştir. çocukluk arkadaşı-tek arkadaşı- olan lily evans’a bir ömür sürecek eşi benzeri bulunmaz bir aşkla bağlanmıştır. kitabı okuyanlar bilir, lily’nin gözleri için wizarding world’ün gelmiş geçmiş en güçlü karabüyücüsü , en güçlü zihnefendini, voldemort'u kandırmış, dumbledore’u bir plan dahilinde öldürmüş, zümrüdüanka yoldaşlığı ve harry’nin selameti için çift taraflı ajanlık yapmış, harry’i defalarca kurtarmış ve bu uğurda can vermiştir. sırf sevdiği kadının çocuğu olduğu için, annesinin gözlerine sahip olduğu için, harry uzun süre nefret ettiği, hiç ummayacağı biri tarafından gizlice korunmuştur. lily ve james potter’ın ölümünden bir yıl sonra , dumbledore’dan ikinci bir şans istemiş, ve bundan sonraki hayatını harry’i korumaya adamıştır. 1981’den itibaren hogwarts’ta iksir hocalığı yapmaya başlamıştır. dumbledore’un ölümünden sonra ise kendi ölümüne kadar hogwarts müdürlüğü yapmıştır. hogwarts savaşı zamanında voldemort tarafından öldürülmüştür. son nefesini harry’nin kollarında verirken söylediği son kelimeler ise şu şekildedir:

“look at me.

you have your mother’s eyes...”


***

kendisi seri boyunca en öngörülemez karakter olmuştur kanımca. çoğumuz şüpheli her olayda parmağı olması nedeniyle onun iyi tarafta mı kötü tarafta mı olduğunu bilmedik son kitaba kadar. itiraf edeyim, neredeyse kitaptaki bütün karakterler öldü, ve evet hepsi de çok üzücüydü fakat beni günlerce uyutmayıp ağlatmış olan bölüm severus snape’in hayatının anlatılmış olduğu “ prince’s tale” bölümüdür.

not: kendisi aynı zamanda patronusu olan tek ölüm yiyendir. patronus büyüsü insanların korkularından beslenen ruh emicilere karşı kullanılan bir büyüdür. ölüm yiyenler kötülükten beslendikleri için patronus büyüsü yapamazlar. patronus büyüsü yapabilmek için çok güçlü mutluluklar , saf sevgi gerekir. aynı zamanda patronusun şekli kişi, birine aşık olunca , aşık olduğu kişinin patronusunun şekline bürünür. severus snape’in patronus’u ise bir “maral”dı. tıpkı lily’nin patronusu gibi.

serinin en unutulmaz kısımlarından birini de buraya ekliyorum :

dumbledore ve snape tartışıyordur. snape , voldemortun ölmesi için harry’nin de ölmesi gerektiğini öğrenmiş ve dumbledore’a bunu daha önce söylemediği için, harry’i kurbanlık bir koyun gibi yetiştirdiği için kızmıştır . dumbledore ona “ yoksa çocuğu önemsemeye mi başladın?” şeklinde bir soru sorar . severus asasını çıkartır ve bir patronus büyüsü yapar ve ışıldayan bir maral patronus, asanın ucundan süzülür.

dumbledore’un gözleri dolmuştur :

-lily... after all this time?”

(bunca zaman sonra bile mi ? -hala lily’i seviyorsun-)

+always.

(daima.)anlaşıldığı üzere 10 yaşından ölünceye dek “daima” ve sadece lily’i sevmiştir. sorarım size severus antifanları, böyle bir adam, nasıl kötü olabilir? ölürken bile tek düşündüğü lily’nin gözlerine bakabilmek olan biri, ne kadar kötü olabilir ? diğer voldi yandaşı slytherin’ler gibi ömrünü muggle soykırımına adamamıştır, sevgisiz boş bir hayat sürmemiştir. o sadece kötü seçimler yapmış iyi bir adamdır. yaptıklarının cezasını yalnız geçmiş bir ömür ile ödemiştir.

severus snape, tek taraflı bir aşk için bir ömür feda etmiştir.


***

kısacası, severus snape “adam”dır.

giresun'un en güzel yanı

bir insanı tanımak için yapılması gerekenler

'birlikte mecburi hizmete gitmek'

el ele tutuşmak

"sen gittikten sonra yalnız kalacağım.
yalnız kalmaktan korkmuyorum da,
ya canım ellerini tutmak isterse?"

birbirini seven iki insanın en naif, en özel paylaşımı, ilişkinin prognostik faktörüdür. dokunduğunuzda kalbiniz çarpmıyorsa o ilişki olmamıştır, olmayacaktır.

benim için her zaman ayrı bir yeri vardır el ele tutuşmanın. ister inanın ister inanmayın ayrılık gelip çattığında aklıma gelen ilk şey bir daha elini tutamayacak olmamdı. ve sadece son kez elini tutmak için görüştüm onunla. sarıldık, ağladık, ayrıldık.

tıp okumayan tıbbiyeli sözlük yazarı

tıbbiyeli değilim inşallah bu sen olacam inanıyorum
not: arkadaşım önerdi geldim gördüm beğendim kalıyorum

Toplam entry sayısı: 1341

16 eylül 2018 sözlüğe gelecekten gelen yazarlar

sözlük dosyalarının barındırıldığı serverın saatinin 3 saat ileri alınması akabinde gelişen hâdise.

olaya müdahale edilmiş olup 19:35 sularında sözlüğün normal ritmine dönmesi beklenmekte.

not: olayı servera bağlamış olmakla beraber, sözlük üzerinden bilinç altınıza mesaj yollayabildiğimiz yeni bir yazılım ile sözlüğe giriş zamanınızı kontrol etmenin denemesini de yapmış olabiliriz.

ece ceyda güdemek'in veda mektubu

geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren çukurova üniversitesi tıp fakültesi pediatri kliniği asistan doktoru olan meslektaşımız ece ceyda güdemek'in yaşamına son vermeden önce yazdığı veda mektubu.

"annemden özür diliyorum. hayat benim için çok zor. bunaldım bu hayattan. umarım ölümüm bazı güzel değişikliklere yol açar. kimse kimsenin dedikodusunu yapmasın. lanet hastaneler doktorlara yüklenip durmasın. kredi kartı borcum var ama 10 binden fazla para var. dert etmesin erbil ağabeyim, borç yıkmıyorum. annemi üzmesin kimse tek isteğim budur. ha birde ola ki anında ölmezsem seçimim ölmekten yana kimse beni yaşatmaya çalışmasın.
ece."

okurken bile içim acıdı. iş, aile, hayat her yönden bunalmış belli. bu hale getirenler onu utansın. allah rahmet eylesin.

sci hub

tıp hayatının herhangi bir aşamasındaki her tıbbiyelinin sık kullanılanlarında yer edinmesi elzem olan ücretli olan tıbbi makalelerin ücretsiz olarak elde edilebileceği site.

ruslar tarafından kurulan ve amme hizmetinin son noktası olan sitede makalenin full textinin olduğu ücret istenen linki siteye kopyaladıktan sonra tıkladığınızda full text karşınıza geliyor.

http://www.sci-hub.cc

80. dhy

yine bir devlet hizmet yükümlülüğü döngüsü daha.

tıp fakültesinden mezun olan pratisyen tabipler ile uzmanlık eğitimini tamamlayan uzman tabiplerin tıp diploması/uzmanlık belgesi ile ilgili evraklarının sağlık bakanlığı'na 22 mart 2018 saat 18:00'e kadar ulaşıp tescil işlemleri tamamlanan tabiplerin katılacağı kura olacaktır.

kura takviminin de 3-4 gün içinde açıklanması bekleniyor.

benim de uzman hekim olarak katılacağım kura olacağından ayrı bir heyecanla takip ettiğim kura olacaktır.

02 mart 2018 atama ve yer değiştirme yönetmeliği

sağlık personelinin atama ve yer değiştirme durumlarını düzenleyen yönetmelikte yapılan değişikliklerin 02 mart 2018 tarihinde resmi gazete'de yayınlanarak yürürlülüğe giren son hali.

yönetmelikte eklenen/değişen başlıca maddeler
-eşi kamuda çalışan doktorların eşinin çalıştığı il c-d grubu olmak şartı ile eş durumu tayin yapma hakkı,
-eşi özel sektörde çalışan doktorlara çaıştığı ilde kesintisiz 1440 gün sgk primi ve dhy'yi tamamlama şartı ile primin yattığı ile eş durumu tayini yapma hakkı,
-üst bölge tayini


sağlık bakanlığı atama ve yer değiştirme yönetmeliği
amaç
madde 1 – (1) bu yönetmeliğin amacı; sağlık hizmetlerinin yurt genelinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için (değişik ibare:rg-2/3/2018-30348) sağlık bakanlığında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

kapsam
madde 2 – (değişik:rg-2/3/2018-30348)
(1) bu yönetmelik; sağlık bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelini kapsar. ancak, bakanlık merkez teşkilatından taşra teşkilatına, taşra teşkilatından merkez teşkilatına yapılacak atamalar ve görevlendirmeler ile eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan eğitim görevlisi, başasistan ve asistanları kapsamaz.

dayanak
madde 3 – (1) bu yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı devlet memurları kanunu, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı sağlık hizmetleri temel kanununun ek 1 inci maddesi ve 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

tanımlar
madde 4 – (1) bu yönetmelikte geçen;
a) bakan: sağlık bakanını,
b) bakanlık: sağlık bakanlığını,
c) (mülga:rg-2/3/2018-30348)
ç) (mülga:rg-2/3/2018-30348)
d) doluluk oranı: bakanlıkça iller itibariyle planlanan pdc’ye göre her unvan ve branş için belirlenen personel sayılarının, illerde o unvan ve branşta çalışan personel sayısına oranını,
e) genel yönetmelik: 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atamalarına ilişkin yönetmeliği,
f) hizmet grubu: personel dağılım cetveli doluluk oranına göre belirlenen il gruplarını,
g) (değişik:rg-2/3/2018-30348) hizmet puanı: sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışan bakanlık personeli için, çalışılan yerin özellikleri göz önüne alınarak hesaplanan puanı,
ğ) hizmet bölgesi: genel yönetmeliğin ek-1 sayılı cetvelinde belirtilen illerin yer aldığı bölgeleri,
h) il müdürlüğü: il sağlık müdürlüğünü,
ı) kanun: 657 sayılı devlet memurları kanununu,
i) (mülga:rg-2/3/2018-30348)
j) (değişik:rg-2/3/2018-30348) personel: bakanlıkta, kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarını,
k) personel dağılım cetveli (pdc): ek-2’de belirlenen ilkeler doğrultusunda il ve birim bazında, yılda en az bir defa yenilenen, unvan ve branşlar itibariyle bulunması gereken personel sayısını gösteren cetveli,
l) (değişik:rg-2/3/2018-30348) standart: bakanlık standart kadro mevzuatlarında belirlenen standartları,
m)(değişik:rg-30/9/2016-29843) stratejik personel: tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman olmuş uzman tabip, uzman (tutg), tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı unvanındaki personeli,
ifade eder.

temel ilkeler
madde 5 – (1) bu yönetmelik tüm atama ve yer değiştirmelerde;
a) kadro imkânları göz önünde bulundurulması,
b) ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar ile ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illerin gruplandırılarak işlem yapılması,
c) personelin hizmet bölgeleri ve grupları arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak, adil ve dengeli dağılımın sağlanması,
ç) personel hareketlerinde hizmet puanının belirleyici olması,
d) pdc’de belirlenen sayılardaki aktif çalışanların dikkate alınarak idarenin hizmet ihtiyacının karşılanması, aylıksız izin, askerlik ve geçici görev gibi nedenlerle aktif olmayan standartlara bu süre içerisinde atama yapılması,
e) atamalarda hizmet birimlerinin ihtiyacına göre sertifika, diploma gibi özel nitelikler aranılarak, nitelikli personel eliyle hizmet sunumunun sağlanması,
f) personelin başvuru tarihinde yürürlükte olan usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılması ilkelerini esas alır.

hizmet bölgeleri
madde 6 – (1) iller 6 hizmet bölgesine ayrılır. genel yönetmelikle hizmet bölgelerinde yapılacak değişiklikler bu yönetmeliğe aynen yansıtılır.

hizmet grupları
madde 7 – (1) pdc doluluk oranına göre iller, her unvan ve branşta en yüksekten en düşüğe doğru a, b, c ve d olarak dört hizmet grubuna ayrılır. doluluk oranı en yüksek ilk 20 il a, ikinci 20 il b, üçüncü 20 il c ve diğer iller ise d hizmet grubu olarak belirlenir. illerin doluluk oranlarının eşit olması hâlinde kalkınma bakanlığınca hazırlanan sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması endeksinde üst sıralarda yer alan il, doluluk oranı daha yüksek olan il olarak kabul edilir. ancak istihdam edilen personel sayısı 200’den az olan veya ülke genelinde tüm illerde pdc veya standart öngörülmeyen unvan ve branşlar için istihdam planlama komisyonunca iki ayda bir ek 2’deki cetvelin 9 uncu ilkesi doğrultusunda hizmet grupları belirlenerek ilan edilir.

(2) pdc çalışmaları sonucu unvan ve branşlara göre personelin illere dağılım sayısını gösteren il dağılım cetveli ve bu personelin il içi birimlere dağılım sayısını gösteren il içi dağılım cetveli bakanlık (mülga ibare:rg-2/3/2018-30348) (…) internet sitelerinde duyurulur. unvan ve branşlara göre il dağılım cetvelinde belirlenen sayı ile illerde istihdam edilen personel sayısının karşılaştırılması sonucu bulunan doluluk oranı cetvelleri ile buna göre belirlenen hizmet grupları ise her iki ayda bir yenilenerek bakanlık (mülga ibare:rg-2/3/2018-30348) (…) internet sitelerinde duyurulur ve sağlık hizmetleri genel müdürlüğünde iki yıl süreyle muhafaza edilir. hazırlanan cetveller personel planlama çalışması niteliğinde olup müteakip dönemlerde atamaya açılacak yerler, aktif çalışan personel doluluk oranları en düşük illerden ve birimlerden başlamak üzere belirlenir. aktif çalışan personel sayısının belirlenmesinde izin, eğitim gibi nedenlerle üç aydan fazla süreyle görevi başında bulunmayan personel hesaba katılmaz.

hizmet puanı
madde 8 – (1) personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinde kullanılmak üzere, bu yönetmelik kapsamındaki personel için her atama döneminden önce atamaya esas olmak üzere çalışılan yerin özelliklerinin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanır. açık bulunan ve bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınır. hizmet puanlarının eşitliği hâlinde ise meslekî kıdemi fazla olan personel atamaya hak kazanmış olur.

hizmet puanının hesaplanması
madde 9 – (1)(değişik:rg-4/4/2015-29316) hizmet puanının hesaplanmasında kalkınma bakanlığınca hazırlanan il ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması tabloları esas alınır. 2547 sayılı yükseköğretim kanunu ile 217 sayılı devlet personel başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta fiilen çalışılan her yer ve yıl için ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması endeksindeki sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanı elde edilir. bu rakama ek 1’de bulunan illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasının hizmet puanına katkısı cetvelinin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. yeni il ve ilçeler kurulması hâlinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, daha önce bağlı bulunulan il ve ilçenin puanları uygulanmaya devam edilir.

(2) beldelerde fiilen çalışılan her yıl için çalışılan beldenin bağlı bulunduğu ilçenin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması endeksindeki sıra numarasının yarısı, köylerde fiilen çalışılan her yıl için ise tamamı puan olarak hizmet puanına ayrıca eklenir.

(3) muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir. askerliğini yurt dışında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğin bulunduğu il veya ilçenin hizmet puanı esas alınır.

(4) genel hayatı etkileyen; savaş, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde görev yapan personele, doğal afetin meydana geldiği tarihten itibaren, o yerde fiilen çalışılması kaydıyla bakanlıkça belirlenen süre için en yüksek hizmet puanı % 100 fazlasıyla verilebilir.

(5) savaş, deprem, sel ve yangın gibi genel hayatı etkileyen sebeplere bağlı olarak yurt içi ve yurt dışında görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilir. yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel, hizmet puanı en düşük yerin hizmet puanını alır.

(6) geriye doğru hesaplamalarda, bakanlığımızın hizmet puanı esaslı atama ve yer değiştirme işlemlerine geçildiği 8/6/2004 tarihindeki görev yapılan yerin idari statüsü esas alınır. bu tarihten sonra meydana gelen değişiklikler yürürlük tarihi itibariyle hüküm ifade eder.

hizmet puanı verilmeyecek haller
madde 10 – (1) aşağıdaki hâllerde personele hizmet puanı verilmez:
a) kanunun 77 nci maddesi kapsamında, aile hekimliğinde (mülga ibare:rg-2/3/2018-30348) (…) sözleşmeli geçirilen süreler ile askerlik yükümlülüğü dışında aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler,

b) hakkında kovuşturmaya yer olmadığına veya yargılama sonucunda beraatına karar verilenler ile soruşturma sonucunda disiplin cezası almayanlar hariç olmak üzere, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suç nedeniyle tutuklanan veya gözaltına alınanlar ile görevden uzaklaştırılanların görevleri başında geçirmedikleri süreler.

geçici görevlendirme
madde 11 –(değişik:rg-4/4/2015-29316)
(1) bakanlık (mülga ibare:rg-2/3/2018-30348) (…) önceden duyurmak suretiyle talepte bulunan personeli geçici olarak görevlendirebileceği gibi ihtiyaç hâlinde re’sen de görevlendirebilir. re’sen yapılan geçici görevlendirme süresi bir mali yılda iki ayı geçemez.

(2) turizm, mevsimlik işçi çalıştırma, ulusal ve uluslararası boyutta düzenlenen büyük organizasyonlar, kitlesel nüfus hareketleri nedeniyle nüfusunda önemli ölçüde artış gösteren yerlere geçici görevlendirme yapılabilir.

(3) 1076 sayılı yedek subaylar ve yedek askeri memurlar kanununa göre askerlik yükümlülüğünü yedek subay olarak yerine getirenlerin eşleri, talepleri hâlinde yükümlülük süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere geçici olarak görevlendirilebilir.

(4) (değişik:rg-2/3/2018-30348) zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olup kadrosunun bulunduğu ilden başka bir ile görevlendirilenlerin eşleri ile 2547 sayılı kanunun 38 inci maddesine göre bakanlıkta görevlendirilenlerin eşleri, talepleri hâlinde görevlendirme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere geçici olarak görevlendirilebilir. zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olup en az altı ay yurt dışında görevlendirilenlerin eşleri ise eşlerinin görevlendirme süresince talep ettikleri yerlere geçici olarak görevlendirilebilir.

(5) genel hayatı etkileyen savaş, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde görev yapan personel; en az sekiz haftalık gebe, kendisinin veya birinci dereceden bir yakınının engelli olduğunu veya vefat ettiğini veya çocuğunun beş yaşından küçük olduğunu ya da ilköğretimde eğitim gördüğünü belgelendirmesi kaydıyla bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde başvurması hâlinde talepte bulunduğu ile altı aya kadar geçici olarak görevlendirilebilir.

(6) boşanma davası açan veya haklarında boşanma davası açılmış olanlar, durumlarını 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun gereği ilgili makamlarca verilen tedbir kararıyla belgelendirmeleri halinde, dava süresince talebi halinde anne, baba veya reşit çocuklarının dava açılma tarihinden önce ikamet ettiği veya d veya c hizmet grubu illere geçici olarak görevlendirilebilir. bu hüküm doğrultusunda görevlendirilenler, görevlendirildiği tarihten itibaren altı ayda bir, boşanma davasının görülmekte olduğu mahkemeden davanın safahatını gösterir belgeyi alarak çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür.

(7) (değişik:rg-2/3/2018-30348) 663 sayılı khk’nın 42 nci maddesi çerçevesinde sözleşme imzalayan personelin eşleri, talepleri hâlinde sözleşme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla eşlerinin bulunduğu yere geçici olarak görevlendirilebilir. ancak stratejik personelin bu fıkraya istinaden görevlendirilebilmesi, eşinin il ve ilçe sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı veya başhekim olarak sözleşme imzalamış olmasına bağlıdır.

(8) personelin herhangi bir suretle görevde olmaması, nüfus hareketleri gibi nedenlerle personele ihtiyaç duyulması hâlinde (mülga ibare:rg-2/3/2018-30348) (…); a hizmet grubuna dâhil illerden aynı veya alt hizmet bölgesinin a, b, c ve d hizmet grubu illerine, b hizmet grubuna dâhil illerden aynı veya alt hizmet bölgesinin b, c ve d hizmet grubu illerine, il içinde personel doluluk oranı yüksek olan birimlerden düşük olan birimlere geçici görevlendirme yapabilir. ancak 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin a ve b hizmet grubu illerinde görev yapan personel sadece 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin c ve d hizmet grubu illerine geçici olarak görevlendirilebilir.

(9) ilgilinin talebi halinde il içinde yapılan geçici görevlendirme ile sekizinci fıkra hükümlerine göre yapılan geçici görevlendirme süresi her seferinde üç ayı ve bir mali yılda toplamda altı ayı geçemez.

(10) (mülga:rg-2/3/2018-30348)
atamalarda müracaat
madde 12 – (1) toplu atamalara ilişkin müracaatlar ilgili ilan metninde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. (değişik cümle:rg-2/3/2018-30348) ilan yoluyla yapılmayan diğer başvurular ise personelin kadrosunun bulunduğu il müdürlüğü vasıtasıyla yapılır.

gerçek dışı beyan
madde 13 – (1) bir mazerete dayanarak ataması yapılanların mazeret belgelerinin veya hizmet puanı hesaplananların hesaplamaya esas beyan ve belgelerinin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde, personelin atama işlemi iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. bu soruşturma sonucunda suçlu bulunanlar hakkında genel hükümler uygulanır.

ilk atama
madde 14 – (1) (değişik ibare:rg-2/3/2018-30348) bakanlığın sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı kadrolarına aday memur olarak atama ilk atamadır. ilk atamada uzman tabip, uzman (tutg), tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atanacaklar kur’ayla, diğerleri genel hükümlere göre sınavla atanır. ilk atamada atama dönemi yoktur. bakanlık (mülga ibare:rg-2/3/2018-30348) (….) ihtiyaç doğdukça açık bulunan kadrolar ile atama usul ve esaslarını ilan eder. ilk atamada; sırasıyla 6 ve 5 inci hizmet bölgesi iller, d ve c hizmet grubu iller ile ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması endeksine göre 6, 5 ve 4 üncü gelişmişlik grubunda yer alan ilçeler, ihtiyaç hâlinde ise diğer bölgelerde bulunan kadrolar ilan edilir.

yeniden atama
madde 15 – (1) (değişik:rg-2/3/2018-30348) kamu kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda çalışmış olup bu görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış olanlar bakanlığın aynı hizmet sınıfı kadrolarında yeniden göreve başlatılabilirler. bakanlık, kadro durumunun müsait olması hâlinde yeniden atama suretiyle doldurulacak kadroları ilan eder. müracaat edenlerin yerleştirmeleri tercihlerine göre kura ile yapılır.

(2) uzman tabip, uzman (tutg), tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacıların yeniden atamaları ilgili mevzuatı gereği ilk atama usul ve esaslarına göre, belirlenecek dönemlerde kur’a ile yapılır.

isteğe bağlı yer değiştirme

madde 16 –(başlığı ile birlikte değişik:rg-4/4/2015-29316)
(1) (değişik:rg-2/3/2018-30348) iller arası atama dönemleri ocak ayı ile temmuz ayıdır. bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. bu kadrolara atanmak isteyen personel, tercih yaparak müracaatta bulunur. bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına göre atamaları tamamlar. hizmet puanlarının eşit olması hâlinde tercih sıralamasına bakılır.

(2) standardın uygun olması kaydıyla bu yönetmeliğin puan, süre ve dönem ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın;

a) eşinin, çocuklarının, annesinin, babasının veya kardeşlerinden birinin ağır engelli olduğunu belgelendirmesi halinde engelli yakınının ikamet ettiği yere, kendisinin engelli olduğunu belgelendirmesi halinde ise talep ettiği yere,

b) eşinin vefatından itibaren bir yıl içinde talep ettiği yere,

c) eşinden boşanması halinde anne, baba, kardeş veya reşit çocuklarının boşanma tarihinden önce ikamet ettiği ile veya d ve c hizmet grubu illerden birine ya da halen görev yaptığı hizmet bölgesi ve grubu esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasına göre boşanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde,

ç) eşinin zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılması halinde eşinin emekliye ayrılmasından sonraki bir yıl içinde eşinin ikamet ettiği yere,

d) eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birisinin (mülga ibare:rg-2/3/2018-30348) (…) terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olması veya çalışamayacak derecede mâlûl ya da mâlûl olup da çalışabilir durumda olması ile bu durumdaki kamu görevlisi olması durumunda talep ettiği yere,

e) 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı resmî gazete’de yayımlanan aile hekimliği uygulama yönetmeliği kapsamında (mülga ibare:rg-2/3/2018-30348) (…) başka bir ildeki aile hekimliği pozisyonuna yerleşmesi ve yeni yerleştiği aile hekimliği pozisyonunda fiilen iki yıl görev yapması ve sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi ve talebi halinde sözleşmesinin feshedildiği yere,

f) (değişik:rg-2/3/2018-30348) kadroları bakanlıkta olup tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yapan personelin talebi hâlinde, ilgili uzmanlık eğitimi giriş sınavı sonucunda yerleştirildiği eğitim kurumunun bulunduğu ildeki bakanlık kadrosuna,

g) sağlık ile ilgili bir alanda en az (değişik ibare:rg-30/9/2016-29843) dört yıllık örgün öğrenim gördüğünü belgelendirmesi hâlinde, öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere, bir defaya mahsus olmak üzere atanabilir.

(3) stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının (g) bendi hükümleri uygulanmaz.

(4) (ek:rg-2/3/2018-30348) devlet hizmeti yükümlüsü iken eşi vefat eden, eşinden boşanan veya eşinin emekliye ayrılması nedeniyle ikinci fıkranın (b), (c) ve (ç) bendi kapsamındaki atanma taleplerinin devlet hizmeti yükümlülüğü süresinin bitimine müteakip en geç iki ay içerisinde yapılması halinde bir yıllık süre şartı aranmaz.

kurumlar arası naklen atama
madde 17 –(değişik:rg-4/4/2015-29316)
(1) diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar; kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde, (değişik ibare:rg-2/3/2018-30348) bakanlıkta durumlarına uygun 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirlenen kadrolara, tercihleri doğrultusunda kura ile naklen atanabilirler.

(2) kurumlar arası naklen atanabilmek için; kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına tabi veya vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzmanlık eğitimi alan personel olmak gerekir.

(3) standardın uygun olması kaydıyla;
a) (mülga:rg-2/3/2018-30348)

b) pdc esas alınarak stratejik personelin,

c) (değişik ibare:rg-2/3/2018-30348) bakanlıkta kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (b) bentlerine göre sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dâhil bir unvanda görev yapanların eşlerinin,

ç) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanuna tabi olarak görev yapanların eşlerinin,

d) (değişik:rg-2/3/2018-30348) il ve ilçe sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı ve başhekim olarak görev yapanların eşlerinin,

e) mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri sınıflarından birinde görev yapanlar ile hâkim, savcı veya türk silahlı kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya uzman er olarak görev yapanların eşlerinin,

f) 5258 sayılı aile hekimliği kanunu çerçevesinde aile hekimi ya da aile sağlığı elemanı olanların bu görevlerinden ayrılarak tekrar eski görevlerine atananların,

g) bakanlık onayı ile yürürlüğe konulan protokollerle diğer kamu kurum ve kuruluşlarından devredilen sağlık birimlerinde görev yapanların,

ğ) (mülga ibare:rg-2/3/2018-30348) (…), terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede mâlûl olan ya da mâlûl olup da çalışabilir durumda olanlar ile bu durumdaki kamu görevlilerinin devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin,

h) (mülga:rg-2/3/2018-30348)

ı) teşkilat veya kadro bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle kurumlarınca yer değişikliği yapılamayanlardan; kendisinin veya eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin engelli olması halinde,

kurumlar arası naklen atanmasında kura şartı aranmaz.

(4) tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta iken eğitimlerini tamamlamadan diş tabibi, tabip veya uzman tabip olarak atanmak isteyenler talepleri ve kurumlarının muvafakatı hâlinde d ve c hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar. devlet hizmeti yükümlüsü olanlar; eski görev yerine, eski görev yerinde boş yer bulunmaması hâlinde eski görev ilinde münhal bir kadroya, eski görev yeri bulunmayanlar ise tercihleri alınarak ilk devlet hizmeti yükümlülüğü kurasıyla atanırlar.

(5) (mülga:rg-2/3/2018-30348)

bir mazerete dayanan atamalar
madde 18 – (değişik:rg-4/4/2015-29316)
(1) personelin aşağıda belirtilen mazeretleri belgelendirmesi ve talebi üzerine hizmet bölgelerindeki veya hizmet gruplarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

a) sağlık durumu.
b) aile birliği.
c) can güvenliği.

(2) bu mazeretlerin değerlendirilmesinde birinci fıkrada belirtilen öncelik sırası esas alınır. mazeret durumu haksız bir kazanıma neden olamaz.

(3) (değişik:rg-2/3/2018-30348) müracaatlar, gerekli belgelerle birlikte personelin kadrosunun bulunduğu il müdürlüklerine yapılır. mazerete dayalı atamalar il müdürlüğü emrine yapılır.

(4) (değişik:rg-2/3/2018-30348) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendine göre atanan diş tabipleri ile aynı fıkranın (g) bendine göre atananlar öğrenim durumları ile ilgili belgeyi her eğitim ve öğretim yılı başlangıcında, 19 ve 20 nci maddelerine göre atananlar ise, mazeretlerinin devam ettiğine dair belgeleri, her yıl ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür. il müdürlükleri, mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde bakanlığa intikal ettirir.

(5) (değişik:rg-2/3/2018-30348) dördüncü fıkrada belirtilen hükümlere göre atanmış olup atanma gerekçeleri ortadan kalkan personelin bulunduğu il, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya c ve d hizmet grubunda ise talebi hâlinde yerinde bırakılır. aksi hâlde eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak, 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar. eski görev yeri bulunmayanlar ise; görev yaptıkları yer esas alınarak 26 ncı madde hükümlerine göre atanırlar. ayrıca, devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan sağlık ve aile birliği mazereti sona eren devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanırlar.

(6) (değişik:rg-2/3/2018-30348) 19 uncu ve 20 nci maddeler ile 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendi gereği atanan diş tabiplerine ve aynı fıkranın (g) bendi gereği atananlara, atandığı yerde fiilen beş yıl çalışması hâlinde, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri uygulanmaz.

sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği
madde 19 – (başlığı ile birlikte değişik:rg-4/4/2015-29316)
(1) personelin kendisinin, eşinin, annesinin, babasının, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi hâlinde tehlikeye gireceğini, üniversiteler veya bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına sağlık mazereti değerlendirme komisyonu kararı doğrultusunda atanır.

(2) sağlık mazereti değerlendirme komisyonu, gerekli durumlarda bu raporların başka eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir.

aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği

madde 20 – (başlığı ile birlikte değişik:rg-4/4/2015-29316)
(1) eşlerin ikisinin de (değişik ibare:rg-2/3/2018-30348) bakanlıkta kamu personeli olması hâlinde;

a) astlık üstlük sıralaması esas alınarak astın görev yeri üste bağlı olarak değiştirilir. (değişik cümle:rg-2/3/2018-30348) üstlük astlık sıralaması; bakanlık merkez teşkilatı kadroları, il ve ilçe sağlık müdürü, başkan, başhekim, eğitim görevlisi, başasistan, yan dal uzmanları, uzman tabipler, uzman diş tabipleri, tabipler, diş tabipleri, eczacı ve diğer sağlık personeli şeklindedir.

b) (değişik:rg-2/3/2018-30348) her iki eşin birinci fıkranın (a) bendindeki aynı sıralama grubunda yer alması halinde aile birliğinin d veya c hizmet grubu bir ilde sağlanması esastır. d veya c hizmet grubunda aile birliğinin sağlanamaması halinde; her iki eşin unvan ve branşında eşlerinin görev yaptığı ilin doluluk oranı az olan ilde aile birliği sağlanır. doluluk oranlarının da eşit olması halinde; aynı hizmet bölgesinde görev yapan eşlerden yer değiştirme talebinde bulunanın, farklı hizmet bölgelerinde görev yapan eşlerden ise üst hizmet bölgesinde görev yapan personelin görev yeri değiştirilir. ancak birinci fıkranın (a) bendindeki aynı sıralama grubunda yer alanlardan, üst hizmet bölgelerinden 2, 3, 4 ve 5 inci hizmet bölgelerine atama taleplerinde hizmet grubu şartı, üst hizmet bölgelerinden 6 ncı hizmet bölgesine atama taleplerinde ise astlık, üstlük ve hizmet grubu şartı aranmaz.

c) 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 19, 21 ve 24 üncü maddelerine göre atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde d veya c hizmet grubu şartı aranmaz. bu yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre atanan personelin (ek ibare:rg-30/9/2016-29843) eşinin görev yeri değişikliği talebinde eşinin atanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde (4) d veya c hizmet grubu şartı aranmaz.

ç) eşleri, kadrosunun bulunduğu il dışında herhangi bir aile hekimi pozisyonunda görev yapanların yer değişikliği talepleri bu fıkra ile ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

(2) eşlerin farklı kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalışması halinde;
a) varsa eşinin kurumuyla yapılan protokol hükümleri uygulanır.

b) eşleri, mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri sınıflarından birinde görev yapanlar ile hâkim, savcı veya türk silahlı kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya uzman er olarak görev yapan personelin eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır.

c) yer değişikliği talebinde bulunan personelin eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında c veya d hizmet grubunda olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır. aksi halde ilgili kurumla koordinasyon sağlanır. eşinin görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkânının olmaması halinde talebi değerlendirilir.

ç) eşi, 2547 sayılı yükseköğretim kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanların ataması eşinin görev yaptığı yere yapılır.(1)

(3) eşi, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görmekte olanların yer değiştirme taleplerinde aslık üstlük, bölge ve hizmet grubu şartı aranmaz. ancak, başvuru tarihi itibariyle eşinin kalan uzmanlık eğitim süresinin altı aydan fazla olması zorunludur.

(4) personelin, milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

(5) (değişik:rg-30/9/2016-29843) kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması yapılır. kendi adına çalışanlardan borçlarını yapılandıranlar ile atama talep edilen yer dışında sosyal güvenlik primleri ödenenlerden, atama talep edilen yerde iş yerinin faaliyette olduğunu ve bu işyerinde en az 720 gün çalıştığını belgelendirenlerin talepleri de değerlendirmeye alınır. (ek cümle:rg-3/6/2017-30085) (değişik cümle:rg-2/3/2018-30348) ancak, sosyal güvenlik prim ödeme gün sayısı stratejik personel bakımından iki katı olarak uygulanır ve devlet hizmeti yükümlülüğü süresince bu fıkra hükmü uygulanmaz. bu fıkra kapsamında talepleri uygun görülen stratejik personelin ayrılış işlemleri, üç ayı geçmemek üzere yerine atanan personelin görevine başlamasına müteakip yapılır.

(6) (mülga:rg-2/3/2018-30348)

(7) (mülga:rg-30/9/2016-29843)

can güvenliği mazereti ve olağanüstü durumlarda yer değişikliği

madde 21 – (başlığı ile birlikte değişik:rg-4/4/2015-29316)
(1) kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını adlî veya mülkî idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendiren personel, can güvenliği mazeretine dayanarak standardın uygun olması halinde talep ettiği yere atanabilir.

(2) 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan personel, standardın uygun olması halinde talep ettiği yere atanabilir.

(3) genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hâl ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi durumlarda, yer değişikliği işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

(4) bu yönetmeliğin puan, süre ve dönem tayini ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları, maddî ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenlerin atanma talepleri, durumlarını belgelendirmeleri ve görev yaptığı yerin personel ihtiyacı hakkında gerekli tedbirlerin alınması hâlinde bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere afetin meydana geldiği tarihten itibaren altı ay içinde, talepleri doğrultusunda bir defaya mahsus olmak üzere standardın uygun olması hâlinde atanabilirler.

sınıf ve unvan değişikliği nedeniyle atama
madde 22 – (1) sınıf ve unvan değişikliği nedeniyle yapılacak atamalar, (mülga ibare:rg-2/3/2018-30348) (…) görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

(2) uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini yapmakta iken eğitimlerini tamamlamadan herhangi bir sebeple ayrılacak olanlar daha önce görev yaptıkları (mülga ibare:rg-2/3/2018-30348) (…) d ve c hizmet grubu illere tercihlerine göre atanırlar. devlet hizmeti yükümlüsü olan personel; eski görev yerine, eski görev yerinde boş yer bulunmaması hâlinde eski görev ilinde münhal bir kadroya, eski görev yeri bulunmayanlar ise tercihleri alınarak ilk devlet hizmeti yükümlülüğü kurasıyla atanırlar.

(3) eğitim görevlisi ve başasistanlık görevlerini en az iki yıl sürdürenlerden uzman tabip olarak atanmak isteyenler pdc’nin uygun olması halinde bir defaya mahsus olmak üzere bakanlık (mülga ibare:rg-2/3/2018-30348) (…) kadrolarından istedikleri yere her zaman atanabilirler.

istihdam edilme gerekçeleri ortadan kalkan personelin ataması
madde 23 – (1) ilgili mevzuat gereği yapılan özel düzenlemeler ile aile hekimliği uygulamaları hariç olmak üzere; görev yapılan sağlık kuruluşunun kapanması, pdc’de değişiklik olması, sağlık birimlerinin devri, nitelik değiştirmesi veya birleşmesi gibi nedenlerle o unvandan personele ihtiyaç kalmaması hâllerinde, ilgili personel öncelikle il içinde ihtiyaç olan birimlere atanır. aynı hizmet birimine birden fazla tercih yapılması hâlinde hizmet puanına göre yerleştirilirler.

hizmet gereği atamalar
madde 24 – (1) haklarında adlî, idarî ve inzibatî bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda bulunduğu yerde kalmalarında sakınca görülmüş personel, hizmet süresinin tamamlanması şartı aranmadan, yer değişikliği dönemlerine bağlı kalınmaksızın d hizmet grubu illere; il içinde yer değişikliği teklif edilen personel ise haklarındaki kararın mahiyetine göre atanırlar.

(2) bu madde gereği atananlar, ayrıldıkları il ve/veya birime iki yıl geçmeden naklen atama talebinde bulunamazlar.

yönetici atamaları
madde 25 – (mülga:rg-2/3/2018-30348)

üst hizmet bölgelerinden alt hizmet bölgelerine ve bölge içi atama
madde 26 – (1) ilgililerin talebi hâlinde aynı hizmet bölgesinin a grubu illerinden b, c ve d hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin bütün hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin b hizmet grubu illerinden c ve d hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin b, c ve d hizmet grubundaki illere; aynı hizmet bölgesinin c hizmet grubu illerden d hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin c ve d hizmet grubundaki illere; d hizmet grubu illerden alt hizmet bölgelerinin d hizmet grubundaki illere pdc’nin uygun olması durumunda her zaman atama yapılabilir.

(2) kendi unvan ve branşında a hizmet grubunda olmak şartıyla ankara, istanbul ve izmir illerinde görev yapan personelin naklen atanmak istedikleri yerin doluluk oranı bulundukları yerden daha düşük olması kaydıyla a hizmet grubu illere atamaları pdc ve kadro durumunun uygun olması hâllerinde her zaman yapılabilir.

(3) personelin talebi hâlinde, il merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden belde ve köylere pdc ve kadronun uygun olması hâllerinde atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir.

(4) ancak tabip ve uzman tabipler; ilçe, belde ve köylerden 1, 2 ve 3 üncü hizmet bölgesinde bulunan il merkezlerine atanamaz.

(5)(değişik:rg-4/4/2015-29316) 16 ncı maddenin ikinci fıkrasının (g) bendi ile 20 nci maddesi kapsamında atanmış olup 18 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen süreyi tamamlamamış olması ve talebi halinde bir defaya mahsus olmak üzere eski görev yerine veya eski görev yeri esas alınarak bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre atanabilir.

yeni açılan tesisler
madde 27 – (1) hizmete yeni açılan tesisler için ihtiyaç duyulan personelin il içinden karşılanması esastır. ancak, hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan c ve d grubu illerde yeni açılan tesislere atama dönemine bağlı kalmaksızın il dışından atama yapılabilir. a ve b grubu illerde çalışan personelin müracaatları öncelikle değerlendirmeye alınır. ataması uygun görülenler hizmet puanı usulüne göre yerleştirilir.

(2) bu madde hükümleri, yeni tesisin açıldığı tarihten itibaren 1 yıl uygulanabilir.

resen atama
madde 28 – (1) pdc’de belirlenen sayıyı aşan personelden il merkezinde bulunanların; öncelikle il merkezine, il merkezinde boşluk bulunmaması halinde ilçe, belde ve köylere, ilçe merkezinde bulunanların ise öncelikle ilçe merkezine, ilçe merkezinde boşluk bulunmaması hâlinde belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre resen ataması yapılır. personelin unvan ve branşında ilde boşluk bulunmaması hâlinde 16 ncı maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde başka illere ataması yapılabilir.

(2) ihtiyaç hâlinde il ve ilçe merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre resen atama yapılabilir.

(3) eş veya sağlık mazereti ile atanıp mazeretleri devam eden personel hariç olmak üzere; devlet hizmeti yükümlüsü personelden bulunduğu birimde pdc’de belirlenen sayının yüzde otuzunu aşanların, öncelikle aynı ilde ihtiyaç bulunan birimlere, mümkün olmaması halinde ise aynı hizmet bölgesindeki ihtiyaç bulunan münhal yerlere ataması, hizmet süresi dikkate alınarak gönüllülük esasına göre yapılır. talep olmaması halinde görev yaptığı yerde hizmet süresi en az olan personelden başlamak suretiyle atama yapılır. hizmet sürelerinin eşitliği hâlinde hizmet puanı düşük olan personel atanır. hizmet puanlarının da eşit olması hâlinde ise meslekî kıdemi az olan personel atanır.

karşılıklı yer değiştirme
madde 29 – (1) aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta (değişik ibare:rg-2/3/2018-30348) standardın uygun olması hâlinde karşılıklı olarak yer değiştirebilir.

müracaat sınırlamaları
madde 30 – (1) (değişik:rg-4/4/2015-29316) bu yönetmelik hükümlerine göre atanan personel atandıkları tarihten itibaren fiilen iki yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz. (değişik cümle:rg-2/3/2018-30348) ancak atanma talepleri 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 19, 20, 21 ve 26 ncı maddeler kapsamında ise fiilen iki yıl çalışmış olma şartı aranmaz.

(2) (değişik:rg-4/4/2015-29316) bu yönetmeliğin 16, 19, 20, 21 ve 26 ncı maddelere göre atanmış olup atama kararlarını iptal ettirenler, mazeret durumlarında yeni bir değişiklik olmadığı müddetçe bir yıl süre ile atama talebinde bulunamazlar.

(3) (değişik:rg-4/4/2015-29316) branşında eğitim kliniği bulunan eğitim araştırma hastanelerine 16 ncı maddesinin birinci fıkrası, 17, 26 ve 29 uncu maddesine göre atanma talebinde bulunan uzman tabip ile uzman diş tabiplerinin başasistanlık sınavı başvuru şartlarını taşıdığını belgelemesi gerekir.

(4) (değişik:rg-4/4/2015-29316) 19 uncu madde kapsamında atanan personel, 26 ve 29 uncu maddelere göre, 20 nci maddesi ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi kapsamında atanan personel ise 29 uncu maddeye göre atanma talebinde bulunamaz.

(5) (mülga:rg-2/3/2018-30348)

istihdam planlama komisyonu, görevi ve çalışma usulü
madde 31 –(başlığı ile birlikte değişik:rg-4/4/2015-29316)

(1) (değişik:rg-2/3/2018-30348) istihdam planlama komisyonu bakanlığın istihdam politikalarını belirlemek üzere bakan onayı ile kurulur.

(2) istihdam planlama komisyonu, 5 inci maddedeki ilkeler çerçevesinde istihdam planlaması yapar. komisyon, atama ve yer değişikliği dönemlerinden önce toplanarak gerekli kararları alır. komisyonda alınan kararlar ilgili birimlerce uygulanır.

(3) istihdam planlama komisyonu, 16 ncı maddenin birinci fıkrasına göre yapılan yer değiştirmelerde personel ihtiyacının fazla olduğu yerden ayrılacak olanlar için iki aylık süreyi geçmemek şartıyla sağlık hizmetinin etkin, verimli ve dengeli yürütülebilmesi amacıyla kısıtlayıcı tedbirler getirebilir.

çalışma süresine bağlı yer değişikliği

madde 31/a – (ek:rg-2/3/2018-30348)
(1) pdc’nin uygun olması halinde;
a) 6 ncı hizmet bölgesinde atandıkları tarihten itibaren;
1) 2 yıl görev yapanlar 5 inci hizmet bölgesinin,
2) 3 yıl görev yapanlar 4 üncü hizmet bölgesinin,
3) 4 yıl görev yapanlar 3 üncü hizmet bölgesinin,
4) 6 yıl görev yapanlar 2 nci hizmet bölgesinin,
5) 8 yıl görev yapanlar 1 inci hizmet bölgesinin,

b) 5 inci hizmet bölgesinde atandıkları tarihten itibaren;
1) 4 yıl görev yapanlar 4 üncü hizmet bölgesinin,
2) 5 yıl görev yapanlar 3 üncü hizmet bölgesinin,
3) 7 yıl görev yapanlar 2 nci hizmet bölgesinin,
4) 9 yıl görev yapanlar 1 inci hizmet bölgesinin,

c ve d hizmet grubu illerine hizmet puanı ve döneme bağlı kalmaksızın atanabilirler. ancak yukarıdaki hizmet bölgelerinde belirlenen süreden bir yıl fazla süre ile görev yapanlar a ve b hizmet grubu illere de atanabilirler.

(2) 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında atanarak 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olmak ve en az iki yıl süre ile görev yapmış olmak şartıyla 4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine atama taleplerinde yukarıda belirlenen süre şartları aranmaz.

(3) 6 ncı hizmet bölgesi ile 5 inci hizmet bölgesi dışında aile hekimliği ve sözleşmeli olarak geçirilen süreler ile aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler, çalışma süresinden sayılmaz. 6 ncı hizmet bölgesinde geçirilen süreler 5 inci hizmet bölgesi süresinden sayılır.

yürürlükten kaldırılan yönetmelik
madde 32 – (1) 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı resmî gazete'de yayımlanan sağlık bakanlığı atama ve nakil yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

yönetici olarak görev yapmış olanların yer değişikliği
geçici madde 1 – (1) 663 sayılı kanun hükmünde kararname gereğince kamu hastane birliklerinin kurulduğu tarihte baştabip ya da baştabip yardımcısı olarak görev yapmakta olup en az altı ay süre ile bu görevlerini yürütmüş olanlar, bu yönetmeliğin yayımı tarihi itibarı ile bir ay içerisinde müracaat etmeleri şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere pdc dikkate alınarak talep ettikleri yere atanabilirler.

yürürlük
madde 33 – (1) bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

yürütme
madde 34 – (1) bu yönetmelik hükümlerini sağlık bakanı yürütür.

_______

(1) danıştay onaltıncı dairesinin 30/9/2015 tarihli ve esas no. 2015/17376 sayılı kararı ile sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşları atama ve yer değiştirme yönetmeliği’nin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

(2) danıştay idari dava daireleri kurulunun itiraz no:2015/1421 sayılı kararı ile sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşları atama ve yer değiştirme yönetmeliği’nin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

(3) danıştay ikinci dairesinin 27/02/2017 tarihli ve esas no: 2016/14817 sayılı kararı ile sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşları atama ve yer değiştirme yönetmeliği’nin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan ‘’ personelin il içi atamaları ile ilgili usul ve esaslar bakanlıkça çıkarılacak yönerge ile belirlenir.’’ ibaresi ile 20 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan ‘’ ile beşinci fıkrası’’ ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. daha sonra danıştay idari dava daireleri kurulu’nun 28/06/2017 tarihli ve yd itiraz no: 2017/661 sayılı kararı ile danıştay ikinci dairesinin 27/02/2017 tarihli ve e:2016/14817 sayılı kararının dava konusu yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan ‘’ ile beşinci fıkrası ’’ ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kısmının kaldırılmasına karar verilmiştir.

(4) danıştay idari dava daireleri kurulunun 13/4/2017 tarihli ve yd itiraz no:2017/321 sayılı kararı ile sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşları atama ve yer değiştirme yönetmeliği’nin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci cümlesinde yer alan ‘’eşinin atanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde’’ ibaresinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

(5) 2/3/2018 tarihli ve 30348 sayılı resmi gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu yönetmeliğin adı ‘’sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşları atama ve yer değiştirme yönetmeliği’’ iken yönetmeliğe işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

tıp fakültesinden mezun kızların evde kalması

öğrencilik yıllarında kendini kaf dağının prensesi gören pek kıymetli tıpçı kızlarımız gelen teklifleri bir bir reddetmektedir. internlük yıllarında evde kalacağını anlayınca da son çare asistan doktorlarla evlenme çabası içine girmektedirler. şanslı azınlık bu son fırsatı değerlendirebilirken, geride kalanlar maalesef evde kalmakta ya da içlerine sinmeyen, evlenmiş olmak için evlilik yapmak zorunda kalmaktadırlar.

hoşlanılan kızdan soğuma nedenleri

artık zamanında hoşlandığım kızdan başka hoşlanabileceğim kız olamayacağı için sanırım hafızamdan silinmiş her şey; uzun uzun düşündüm ve neden bulamadım.

(bkz: evli olmak)

edit: uzun uzun düşündüm gene hoşlanabileceğim kız var evet o da olursa kendi kızım. onun hakkında da gene uzun düşüncelere daldım ama soğuyacak neden bulamadım swh.

intörn

ne yaptıkları belli olmayan, yardımcı sağlık personeli mi doktor mu olduklarına bir türlü karar verilemeyen, son sınıf tıp fakültesi öğrencileri. tıp eğitiminde son yılın en önemli yıl olmasına rağmen genelde tüm hocalar tarafından görmezden gelinirler. (bkz: serum fizyolojik neden tuzludur bilir misin çünkü intörnler geceleri sessizce ağlarlar)

vatandaş acil diyorsa acildir

sağlık bakanımız ahmet demircan tarafından telaffuz edilen bir talihsiz bir söz.

bakanımız "vatandaş acil diyorsa acildir bana göre acil olmayabilir ama o acildir ona acil gibi davranacaksınız." demiş.

tamam sağlık konusunun oy getirdiği aşikâr da bir doktor olarak hem de sağlık bakanının bu tür açıklamalar yapması ne kadar doğrudur bilemiyorum.

acile gelen ottan boktan şikayetleri olan hastaları acil durumunuz yok diye gönderdiğimizde ben acilim, sağlık bakanı vatandaş karar verir sen kimsin diyerekten doktorun üstüne yürürse bunun vebali günahı kimedir?

hadi onu geçtim 5-10 kişi birden ben acilim diye sıraya girerse hepsi vatandaş hangisinin demesine göre acilliğe karar vereceğiz? belindeki bıçağı, silahı olana mı ben bilmem kimin yakınıyım diyene mi, üstünümüze yürüyene mi yoksa hastalar arasında müsabaka düzenletip kim kazanırsa ona mı öncelik vereceğiz.

sözün özü sağlık gibi önemli bir konuda makamı mevkisi ne olursa olsun demeç verilirken lafın nereye gideceği, nasıl kullanılacağına dikkat edilerek konuşulmalı.

prof. dr. agop kotoğyannam-ı diğer kolsuz agop.

türkiye'nin yetiştirdiği en iyi cildiye doktorlarından biri olan hocamız. kendine has özel karışım reçeteleri oldukça meşhurdur.

fakir bir ailenin çocuğu imiş. küçük yaşta çalıştığı gümüş atölyesinde pres makinesine kolunu kaptırdıktan sonra kendini okumaya vermiş.

hocamız bugün tedavi gördüğü istanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesi hastanesi'de vefat etmiş.

kendisine yurtdışından onlarca teklif gelmesine rağmen neden türkiye'den gitmediği sorulduğunda "bir ülkeyi sevmek demek, bu topraklarda geçirdiğin güzel ve iyi günleri sevmek demek değildir. iyi günde ve kötü günde burada olmak, vatanın yanında kalmak demektir yurt sevgisi.'' demiş.

toprağı bol olsun.

tıp fakültesinden mezun kızların evde kalması

öğrencilik yıllarında kendini kaf dağının prensesi gören pek kıymetli tıpçı kızlarımız gelen teklifleri bir bir reddetmektedir. internlük yıllarında evde kalacağını anlayınca da son çare asistan doktorlarla evlenme çabası içine girmektedirler. şanslı azınlık bu son fırsatı değerlendirebilirken, geride kalanlar maalesef evde kalmakta ya da içlerine sinmeyen, evlenmiş olmak için evlilik yapmak zorunda kalmaktadırlar.

tıp fakültesinde finalsiz geçmek

3 dönem birden yaşadığım ama daha sonraları tüm konuları tekrarlayıp bütünleştirdiği için keşke finallere girseydim diye hayıflandığım olay. ha bugün olsa gene girmezdim o ayrı mesele :)

kliniklerde kadın asistan doktor korkusu

son zamanlarda dahili-cerrahi kliniklerimizde kadın asistan doktorların çocuk sahibi olarak 2 yıl nöbete girmemesi nedeni ile baş gösteren korkudur.

bu korku öyle bir hale geldi ki tanışmaya geldiklerinde bile rutin sorulan nere mezunusun, kaç mezunusun gibi soruların yerine evli misin, çocuğun var mı, çocuk yapmayı düşünüyor musun ya da bekârsa evlilik ufukta var mı gibi sorular soruluyor.

nöbet iznini de bir kenara bıraktım emzirme izninin ilk yıl 3 saat, ikinci yıl da 1.5 saat olması nedeniyle genelde bu izni öğleden sonra kullanan meslektaşlarımız ne poliklinikte ne de serviste randımanlı olarak çalıştırılabiliyor.

anne olan meslektaşlarımızın bu haklarını sonuna kadar kullanmaları taraftarıyım. yalnız 2 yıl emzirmemelerine rağmen emzirme izni adı altında izinlerini kullanmaya devam ederek bu izni kötüye kullananlara karşı yine idarenin hakkı olan hafta sonu mesaiye çağrılması taraftarıyım.

ekleme: tutulacak nöbet sayısının kıdeme göre değil de aktif olarak nöbet tuttuğu ay ile baz alınarak nöbet tutturulması diğer çözüm önerim. asistanlığın 6. ayında nöbetten çıkan 2.5 yıllık iken nöbet tutmaya başladığında 2.5 yıllık kıdemi ile değil de 6 aylık kıdemindeki ile eş sayıda nöbet tutturabilir. 2 çocuk olursa 2 yıl arayla çok efektif olmaz ama bu da bir çözüm önerisidir.

ekleme2: çocuğuna yeterli ilgi-sevgiyi vermek ve doya doya emzirmek isteyen meslektaşlarımız 2 yıl ücretsiz izin alma haklarına sahipler. bu haklarını kullanabilirler ama nedense kullanılmıyor. tabi ya asistanlık süresinden düşmüyordu değil mi *

tıp fakültesinden mezun kızların evde kalması

çiçeği burnunda tıp fakültesi mezunlarının facebook grubunda başlığın paylaşılması ve gelen yoğun tepkiler üzerine kaldırılmak zorunda kalınması üzerine ne kadar büyük bir toplumsal yara ve nokta bir tespit olduğunu tekrar anladığım olay.

nedense toplumsal bir gerçek cinsiyetçilik olarak algılanıp işin içinden çıkılmak istenmiş. yakında mezun sayısının artması ile daha büyük soruna dönüşecek bu toplumsal yaraya kızlardan daha objektif yorumlar beklerdim.

yarası olup evde kalan/kalacak olanlar da başlık altındaki tepki dolu paylaşımları ile kendini ele veriyorlar.

ihsan bağcivan

derslerinde sürekli kendini anlatan, egosu tavan yapmış, çok soru tutturduğu söylenen yalnız 3 yıl önceki kampta kesin çıkacak diye verdiği sorulardan biri bile tutmamış farmakoloji hocası. en son `tusem`deydi `tusdata`nın sürekli peşinde olduğunu söylerdi.

içerik kuralları - iletişim