dinginsavaşçı

Durum: 278 - 0 - 0 - 0 - 14.10.2018 22:26

Puan: 3361 -

4 yıl önce kayıt oldu. birinci nesil yazar.

Rather than love, than money, than faith, than fame, than fairness, give me truth.
  • /
  • 28

fotojenik olmamak

müslüman

allah'ın eli

tıbbiyeli sözlükte kutsallara hakaret edilmesi

pelin çift

gamze özçelik

evrim ağacı

dün çıkan videosunu çok başarılı buldum.kendilerini tebrik ediyorum.biliyorsunuz ki ülkemizin bilim alanında çağdaş seviyeyi yakalayabilmesi için bu çalışmaları yapan insanlar çok önemli.siz de benim gibi ayda 1 dolar ile evrim ağacına destekte bulunabilirsiniz.

barones frozbit

çekemeyenler anten taksın

nureddin yıldız hoca

yorgana karşı şehvet duyarak sapıklıkta çığır açmış din şarlatanı.
  • /
  • 28

whatsapp kız grubu

#51579 ile esas kız olmadığımı tespit ettiğim grup. hakikaten hepimiz birimiz içinmiş...

çok isterdim ama bizim grubumuzda ne karikatür paylaşılıyor ne de siyaset konuşuluyor. safi dedikodu. ders notu bile nadiren düşüyor. neden hala bu gruptayım merak ettim şuan.

bir yandan da şu detayı eklemek istiyorum, o grupta yorum yapmak zorundasınız. alternatifi yok. ister çok samimi olun, ister sadece bahsettiğim tarzda bir grupta olun yorum yapmalı ve arkadaşınızı korumanız lazım. ancak çok samimiyseniz ve olayın soğumasına yetecek kadar zaman geçtiyse "kanka sen de hatalıydın" diyebiliyorsunuz.

bu gruba girmek mi daha zor, grupta kalmak mı yoksa gruptan ayrılabilmek mi?.. bilemiyorum...

alak suresi

modern müslümanların üzerinden çokça haksız prim yaptığı kur'an'ın 96. suresi.

ilk inen ayetlerden oluştuğu rivayet edilir.

1 - yaratan rabbinin adıyla oku!
2 - o, insanı bir alekadan (embriyodan) yarattı.
3 - oku! rabbin sonsuz kerem sahibidir.
4 - o rab ki kalemle yazmayı öğretti.
5 - insana bilmediği şeyleri öğretti.

kur'an indiği devirde de kadınlar regl oluyordu. hamile kadınlar da doğal olarak regl olmuyordu. dolayısıyla regl sırasında akan kan hamile iken akmadığı için devrin anlayışında akmayan o pıhtı yapışık yapışkan (alak) kan bir şekilde insana dönüşüyordu.
bu yüzden geçmiş tefsir ve meallerin tamamında buradan hareketler insanın kan pıhtısı yani alak'tan yaratıldığı yazılmıştır.

ancak mucize avcıları hiç alakası* yokken alakı embriyo olarak almışlardır

kur'an'a göre dünyanın düz olduğuna dair ayetler

müslümanların kutsal kitabı kur'an'da yer alan ve dünyanın düz olarak tasvir edildiğini gösteren ayetlerdir. bu ayetler 20.yy ortalarına kadar oldukça anlaşılır şekilde dünyanın düzlüğünü ifade ederken insanlığın aya ayak basıp dünyanın yuvarlak olduğu kesinleşince bir çok kesim tarafından ya kulak ardı edilmiş yada manası kaydırılarak anlamından çıkarılmıştır.bunun için 1950 öncesi islam kaynakları incelenirse hemen hemen hepsinde düz dünya merkezli evren modelinin hakim olduğu görülecektir.bir kaç örnek vermek gerekirse

1)dünyanın üzerinde 7 kat gök, altında da 7 kat yer vardır. göğün yukarı doğru olan çokluğu ile yerin aşağı doğru olan derinliği neredeyse aynıdır.

“böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. en yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. işte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen allah’ın takdiridir.”
(fussilet/12)

“allah, yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. allah’ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki, allah’ın her şeye kadir olduğunu ve allah’ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.”
(talak/12)

görüldüğü gibi bu iki ayet incelendiğinde kur'an'ın ifade ettiği modelin küre dünya modeli ile uyumu söz konusu olamaz.çünkü gök diye ifade edilen kısım bildiğimiz uzayı ifade etmektedir ki buna göre uzay 7 katlı olup en yakın katında kandiller(yıldızlar) vardır.buna göre en yakın katı bile bizim ölçeğimizde sonsuz olan bir gök katı kadar dünyaya (yere) sahip olmamız gerekir ki bu pek mümkün değildir.

1950 sonrası müslümanlarınca bu 7 kat gök durumu atmosferin 7 kat oluşuna; 7 kat yer durumu ise 7 katmanlı yer küreye işaret edilmiştir denilerek koruma altına alınmıştır.oysa ayetlerde açıkça ilk kat gökte (en yakın kat gökte) yıldızlar var diyor bu durumda yıldızların troposferde olması gerektiği anlaşılır ki.bu dünyaya düz demekten daha komik bir iddia olur.

2)gök korunmuş bir tavandır. gök ilk katı geçilip de yukarıda(7.katında da üzerinde) oturan allah'a erişmeye engel olmak (aslında ondan önce 2.katta yer alan meleklere ve konuşmalarını dinlemeye engel olmak) için korunmuştur.burada dikkat edilmesi gereken kısım göğün kendisinin koruyucu olması değil göğün korunmuş olması kısmıdır.

“gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. onlar ise oradaki delillerden yüz çevirmektedirler.”
(enbiya/32)

14 - onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar,
15 - "gözlerimiz perdelendi, daha doğrusu bize büyü yapılmıştır" derler.
16 - andolsun biz, gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için onu süsledik.
17 - ve göğü taşlanan bütün şeytanlardan koruduk.
(hicr/14-18)

“andolsun biz, en yakın göğü kandillerle(yıldızlarla) donattık. onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve (ahirette de) onlara alevli ateş azabını hazırladık.”
(mülk/5)

“(cinler, dediler ki): “biz göğe dokunduk, onu kuvvetli bekçiler ve alevlerle dolu bulduk.”
“doğrusu biz göğün bazı mevkilerinde dinlemek için otururduk. fakat şimdi her kim dinleyecek olursa kendini gözetleyen parlak bir alev buluyor.”
(cin/8-9)

üstelik şu dört suredeki ayetler dikkatli incelenecek olursa tamamen düz dünya üzeri kubbe şeklinde bir gök olduğuna işaret olarak tek başına yeter.ayrıca meteorların cinlere atılan taşlar olarak ifade edilişi üzerinde durmaya gerek yok.(bkz:cinleri meteorla kovalamak)

bu ayetler islam'ı makyajlama çabasına girenler için atmosferin koruyuculuğunu anlatan bilimsel bir mucize olarak sunulmaktadır.oysa her şey o kadar açık ki bunun atmosfer ile yada başka günümüz bilimi ile açıklanabilir tarafı yoktur.

3)dünya sabittir güneş ve ay gök kubbe üzerinde dolanır bu sayede gece ve gündüz oluşur.

“gece de onlar için bir ibret alâmetidir. biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler.”
“güneş, kendisi için belirlenen yerde akar (döner). işte bu, azîz ve alîm olan allah’ın takdiridir.”
“ay için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik. nihayet o, eğri hurma dalı gibi (hilâl) olur da geri döner.”
“ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. her biri bir yörüngede yüzerler.”
(yasin/37-40)

“geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan o’dur. bunların her biri kendi dairesinde dolaşmaktadır.”
(enbiya/33)

yukarıda yer alan ayetleri incelersek özellikle yasin suresinde yer alan 4 adet ayetin gece ve gündüz oluşumunu anlatır iken ay ve güneşi merkeze koyduğunu ay ve güneşin hareketleri ile gündüzün gecenin oluştuğunun anlatıldığı görülecektir.
şöyle ki modern bilimle düşündüğümüzde ay ile güneşin bir yarışta olmadığı dolayısıyla da birbirine yetişme gibi bir durumda olamayacakları görülür.burada açık olarak görülmektedir ki düz dünya üzerinde doğudan batıya yol alan güneş ve sanki onu takip eden ay şeklinde bir açıklama yapılmıştır.üstelik güneşin ve ayın hareketlerinin gece ile gündüzü anlatırken aynı cümlede geçmesi zaten buna delil olabilecek yeterli bir veridir.

oysa modern müslümanlar buna bir çözüm bulmuş ve burada ayın hareketleri ve gece ile gündüzün hareketleri içerisinde yer alan güneşin hareketini, tüm evrenin hareketinden dolayı bir hareket halinde olan güneşin major hareketine bağlamışlardır.oysa modern bilimin öne sürdüğü güneşin hareket ediyor oluşunun ne gece ne gündüz ne de ayın güneşe yetişip yetişmemesi ile ilgisi yoktur.

4)ay bir ışıktır(nur) üzerine çıkılmaz basılamaz.kendinden kaynaklı safi ışık kaynağıdır.

"o, güneşi bir ışık (ziya), ayı da bir aydınlık (nur) kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. allah, bunları (boş yere değil) ancak gerçek ile (hikmeti gereğince) yaratmıştır. o, âyetlerini, bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır."
(yunus/5)

“ay için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik. nihayet o, eğri hurma dalı gibi (hilâl) olur da geri döner.”
(yasin/39)

dip not:yukarıda ayın hilal olması durumu yahudilerin atalarından olan enok peygamberin (araplarda idris olara geçer) yazdığı kutsal kitapta detaylıca anlatılmış ve bu anlatım bir nur kaynağı olan ayın zamanla ışığını kaybedip hilal olması şeklinde anlatılıp her döngü sırasında tekrar ışığını kazandığı şeklinde kayıtlara geçmiştir.(bkz:enok'un kitabı)

orijinal arapça metinde ziya olarak geçen güneş ve nur olarak geçen ay hakkında en iyi anlatımı yine nur kelimesinin ne olduğunu bilerek yapabiliriz.bunun için kur'andaki başka bir ayete bakarsak:

"allah, göklerin ve yerin nurudur. o’nun nurunun temsili şudur: duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır. nur üstüne nur. allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. allah, insanlar için misaller verir. allah, her şeyi hakkıyla bilendir."
(nur 35)

görüldüğü üzere nur kelimesinin başka bir ayetteki kullanımı yukardaki şekilde.bunun anlamı şu olabilir ki modern müslümanların ifade ettiği gibi ay güneşten ışık alıyor diye "ziya" değil "nur" kelimesi ile tanımlandıysa allah da kendinden değil evrenin var olmasından yansıyan ışıkla kendi varlığını kazanıp nur olmuştur.elbetteki bu durum islami imana aykırıdır.doğrusu şudur ki nur kelimesi kendinden ışık yayan maddesiz varlıklara işaret eder.bu ise dip notta belirttiğim enok'un kitabında yazan bilgilerin muhtemel sözlü gelenekle gelişinin işaretidir.

şimdilik 4 madde ile yetindim bundan başka irili ufaklı onlarca örnek verilebilir.göğün katı olmasından tutun da yaratılmasının anlatılmasındaki çelişkilere kadar. objektif bir beyin ile araştıracak olursanız zaten bunları görmeniz pek mümkündür.

(bkz:islam'a göre dünyanın düz olması)
(bkz:düz dünya)
(bkz:dünya düz diyen ünlü kur'an tefsirleri)

breaking bad
"stay out of my territory" sahnesini her izlediğimde karnıma gururla karışık kasılmaların girdiği dizi. hayatımın en iyi dizisi, finalden önceki bölümün sonunda "all bad things must come to an end" diye başlayan kısa veda jeneriğinde hüngür hüngür ağlatmıştır.
ayrıca benim gibi dizi ve filmlerde devam sorununa takık (bir vazo ya da stickerın hep orada olup olmadığını kontrol etmek için önceki sezonlarda aynı yerin kadraja girdiği sahne arayacak kadar) birini son derece memnun bırakan, çok ince, çok güzel düşünülmüş mükemmele yakın dizi. entry entry yazmak yetmez, spontan olarak başlasam en az 20 dakika -videolar hariç- sunum yapabileceğim kadar harikalar barındıran müthiş dizi.
paylaştığım videodaki jest, mimik ve tonlamaları hakkını vererek izleyin, ve yıllarca bu mükemmelliği koruyan, giren çıkan tüm karakterlerin rolünün köpeği olmuş olduğunu düşünün.
anlatmalara doyamıyorum sözlük, skylerın ted'in odasında çocuklarının fotoğraflarına bakarken kamera değiştiğinde baktığı yerin değişmesi dışında 3 yerde daha dikkatimi çeken devam sorunu vardı onları unuttum bile, bu derece mükemmel dizi

üniversiteye 300.giren aranıyor

istifa ediyorum diyip kaçacakken kovulan şahıstır. çok da iyi oldu, çok da güzel oldu..

bir kadın bir erkekten ne bekler sorunsalı

benim için 3s

sevgi
saygı
seks

ideal evlenme yaşı

genelde asistanken oluyor sanırım. yani şimdikiler vakit öldürme kusura bakmayın. gerçekler.

saniyelik salaklıklar

aile ortamında erotik espri yapmak.

son örneği bugünden gelsin. kurumuş çamaşırlar toplanıp katlanmaktadır. bir ara ablanın yırtılmış atleti ele gelir. ne tarafın yan ne tarafın üst-alt olduğu anlaşılamacak kadar yırtılmış atletin her yeri şaşkınlıkla incelendikten sonra şu konuşmalar geçer:

`hp`- bu ne ya bu atleti sen giyiyor musun, hali kalmamış ki bunun?
`a`- evet nolmuş ki
`hp`- nolmamış ki, bi daha giyme bunu atıyorum bak
`a`- hayır ya, çok rahattı o. atma
`hp`- rahattır tabi, `yok gibi`

ablaya prezervatif reklamı yapmak nedir ya?

sevgili olunmayacak biriyle flörtü sürdürmek

bazen flört sadece flörttür önemli olan karşındakinden ya da karşındakinin senden bir beklentisi var mı sorusunu akıllara getiren başlıktır. beklentisi olanlar sahip çıkılasıdır. en azından alaşağı etmemek gerek insanları.

varolmanın dayanılmaz hafifliği

Toplam entry sayısı: 278

ateistlerin vicdansız oluşu

sadece şuan bile müslüman olmayan 5 milyar insanın sonsuz cehennemde yanacağına inanmak nedir?

annelerin plastik kap biriktirme tutkusu

öyle bir tutkudur ki o geniş dikdörtgen yoğurt kabının tabanında delikler açıp makarna suyunu süzmek için kullanmıştık annem ona bile laf etmişti sanki milyonluk malzeme.

tıp fakültesinden mezun kızların evde kalması

erkeklerin pahalı saat takıntısı

aklıma şu videoyu getiren başlık

tıbbiyeli radyo

aşırı yürümelerden ötürü 10 dk civarı göçmüştür.

dinlerin bitişi

galileo'yu oldurdukleri gun bitis sureci baslamistir.bilim ile din tamamen celismektedir.egitim arttikca dinlerin sonu yakindir.temel celistigi konulara ornek olarak dunyanin olusumu dunyanin sekli gunes sisteminin sekli ve en onemlisi evrimdir.

tus

siz çalıştıkça daha da zorlaşıyor yüz vermeyin şuna.

ekşi sözlük

bok atmadıkları mevzu kalmayan sözlük.geçen pizzayi elle yiyenleri küçümsüyorlardı.

doktorların büyük çoğunluğunun ateist olması

olmayan kesim de yeterli cesaret ve araştırma ile dinlerin tanrısal olamayacağını anlayabilir.

dinlerin bitişi

kuranın yazarı beynin görevlerini kalbin yaptığını sanar buna rağmen tıbbiyelilerde bile bunun ilahi bir kitap olduğunu düşünen varsa çok yazık.

dinlerin bitişi

galileo'yu oldurdukleri gun bitis sureci baslamistir.bilim ile din tamamen celismektedir.egitim arttikca dinlerin sonu yakindir.temel celistigi konulara ornek olarak dunyanin olusumu dunyanin sekli gunes sisteminin sekli ve en onemlisi evrimdir.

dinlerin bitişi

kuranın yazarı beynin görevlerini kalbin yaptığını sanar buna rağmen tıbbiyelilerde bile bunun ilahi bir kitap olduğunu düşünen varsa çok yazık.

tevrat incil kuran ortadoğu masallarıdır


türkiye'nin en eğitimli insanlarında biri olan celal şengör'ün söylemi.isteyen doğru olabilir mi diye araştırır isteyen düşünmeden reddeder.

doktorların büyük çoğunluğunun ateist olması

olmayan kesim de yeterli cesaret ve araştırma ile dinlerin tanrısal olamayacağını anlayabilir.

dinlerin bitişi

doyurucu bilgi içeren entry yazalım tabi.tek tek ayet yazmakla uğraşmıycağım isteyen kolayca arar bulur sağlamasını yapar.
1.dünyanın oluşumu: 13.7 milyar yıllık evren ve 4.5 milyar yıllık dünyanın oluşumunu kuran toplam 6 günde yaptık diye açıklar 4 günde yeryüzünü 2 günde de uzayı yapmış kitabın yazarı.
2.dünyanın şekli: açıkça düz denmez ama konudaki bütün ayetler düz olmasıyla uyumludur, zulkarneyn hikayesinden anlaşılabilir.ayrıca günümüzdeki oruç süreleri ve uzaya doğru kıbleye durulması sorunları kuran yazarının dünyayı düz sanmasından kaynaklıdır.
3.güneş sistemi: kuran gece gündüz oluşumunu ay ve güneşin hareketleriyle açıklar.ay ve güneş yörüngelerinde yüzmektedir, gece gündüze yetişemez güneş aya yetişemez şeklinde ayetler vardır.
4. evrim: açıklamaya gerek duymuyorum dinlerle taban tabana zıt
5:kuranda düşünme organı olarak hep kalpten bahsedilir, beyin tek kelime bile geçmez.

içerik kuralları - iletişim