ves

ventriküler ekstrasisistol
yani efendim ventrikül duvarında bir noktadan kendi kendine çıkan vuru. geniş ve önncesinde p dalgası olmayan bir qrs dalgası ile tanı konulabilir. her insan ara ara ves atar. belirli sıklığın üzeri tehlikelidir.
farklı isimleri bulunmaktadır
(bkz: vev)(bkz: ventriküler ekstra vuru)
(bkz: pvc)(bkz: premature ventricular contractions)
farmakolojiye göre tedavide ilk tercih lidokain iken, kardiyolojiyiye göre amiadoron olan bir tus sorunsalı aritmi.

içerik kuralları - iletişim