farmakolojiye göre tedavide ilk tercih lidokain iken, kardiyolojiyiye göre amiadoron olan bir tus sorunsalı aritmi.