viekirax-exviera – Tıbbiyeli Sözlük
Aralık 2014'te FDA tarafından onaylanan, `hepatit c` tedavisinde çığır açan yeni nesil ilaç. Ombitasvir-Paritaprevir-Ritonavir + Dasabuvir kombinasyonundan oluşan ve oral alınan, başarısı şansı olan, ağır yan etkileri olan ve 1 yıl kullanılan ribavirin+interferon tedavisine göre 12 haftalık kullanım, 'in üzerinde kalıcı yanıt ve hafif yan etkileri nedeniyle yüksek hasta uyumu ile ezici bir üstünlüğü bulunuyor.ülkemizde oranında görülen ve klasik tedaviye yanıtı daha az olan hepatit c 1b genotipinde de etki oranı 0'e yakın. Kısacası yakın zaman içinde türkiye'de de geri ödeme kapsamına alınacak bu ilaç ile hepatit c hastalığı tarih olacak diyebiliriz.