Aralık 2014'te FDA tarafından onaylanan, `hepatit c` tedavisinde çığır açan yeni nesil ilaç. Ombitasvir-Paritaprevir-Ritonavir + Dasabuvir kombinasyonundan oluşan ve oral alınan, %50 başarısı şansı olan, ağır yan etkileri olan ve 1 yıl kullanılan ribavirin+interferon tedavisine göre 12 haftalık kullanım, %95'in üzerinde kalıcı yanıt ve hafif yan etkileri nedeniyle yüksek hasta uyumu ile ezici bir üstünlüğü bulunuyor.ülkemizde %80 oranında görülen ve klasik tedaviye yanıtı daha az olan hepatit c 1b genotipinde de etki oranı %100'e yakın. Kısacası yakın zaman içinde türkiye'de de geri ödeme kapsamına alınacak bu ilaç ile hepatit c hastalığı tarih olacak diyebiliriz.