vladimir lenin

rus sosyalist devrimci ve politikacı. marksist-leninist ideolojinin fikirsel önderi, ekim devrimi'nin lideri ve sovyetler birliği'nin kurucusu.
sscb'nin kurucusu.
kendisi anısına yapılmış posta pullarından bir adeti elimde bulunan rus politikacı.

elimdeki pulu merak edenler;
https://images.clipartlogo.com/files/istock/previews/5554/5554366-close-up-of-post-stamp-showing-lenin.jpg
ismini ne zaman duysam aklıma hep bu tweetin geldiği rus devlet adamı


içerik kuralları - iletişim