Karaciğer mikrozomlarında vitamin K redüksiyonunu engelleyerek vitamin K bağımlı faktör 2-7-9-10 sentezini azaltarak etki gösteren anti-koagülan ilaçtır.Venöz trombüs ve pulmoner emboli rekürrensini önlemek için kullanılırlar.Takibi INR ile yapılır.En önemli yan etkisi hemorajidir ancak çoğu olguda ilacın kesilmesi kanamayı durdurur.Daha ciddi kanamalarda ise taze donmuş plazma verilir.
Antikoagülan olan bu ilacın gebelerde kullanımı kontrendikedir. Eğer gebelerde bir antikoagülan kullanılacaksa düşük molekül ağırlıklı heparin (bkz:dmah) tercih edilir.
günümüzde genetiğin polimorfizmlerle ilgili yapılan çalışmalarında çok popüler antikoagülan. bireyselleştirilmiş tıpı hedef alan genetik bilimciler warfarini metabolize edecek olan enzimin alellerine bakıyorlar. cyp2c9*2 ve cyp2c9*3 alelleri ile vkorc1-1639G>a (evet bu polimorfizm sınavda çıkmıştı hocama selamlar olsun) polimorfizmi olup olmamasını gözlemliyorlar ve gerçekten de bu polimorfizmin toplumda sık olduğunu ve sahip olan kişilerin doz ayarlamasının daha dikkatle yapılması gerektiğini anlıyorlar. çünkü hastayı trombozdan koruyalım derken kanamadan kaybetmeye gidiyor durum. bu yüzden üzerinde çok araştırma yapılıyor.ha bir de, warfarin başta bir fare zehri olarak kullanılıyordu. farelerde iç kanama yaptığı ortaya çıktıktan sonra dediler ki aa bu bir antikoagülan olabilir. ve insanda da kullanmaya başladılar.
Oral antikoagülan deyince akla hemen onun adı gelir. Antidotu k vitaminidir.İlk 3 gün heparin verilen hastaya 4. Gün heparinle birlikte başlanmalıdır. Aksi halde protein c ve s inhibisyonuna bağlı tromboza eğilim görülür.
Kumarin grubu ilaçlar içinde en fazla tercih edilendir
Kumarin grubu ilaçların keşfinin çok ilginç bir hikayesi vardır:
ABD'de Wisconsin eyaletinde, bozulmuş kuru yoncaları yiyen sığırlarda görülen fatal bir hemorajik hastalık epidemisi üzerinde yapılan uzun incelemeler, hastalık etkeninin bozulmuş yoncada oluşan bishidrokumarin olduğunu ortaya koymuştur
Kaynak: Kayaalp Farmakoloji
tahtı yoaklar tarafından sarsılsa bile asla tahttan inmeyecek olandır. keşke bir alternatifi olsa da insanlar bu lanet ilaçtan kurtulsa ama malesef yok. yoak'lar birçok hastalıkta warfarin'in yerini almış olsa bile mekanik kapak replasmanı olan hastalarda ve mitral darlık hastalarında oral tedavide hala tek seçenek. ayrıca ülkemizde coumadin ismiyle bilinen ilacın en sık kullanılan formu 5 mg olanıdır.