Kişinin oksipital korteksi ve işitme korteksi sağlamdır.Yani okuduğunu veya işittiğini anlar. Ancak bu kortexlerden gelen bilgileri Wernicke alanında sentez edip mantıklı bir fikir oluşturamaz. Bundan dolayı da anlamsız konuşur.Wernicke alanı temporal lobta bulunur ve brodmann'ın 22 numaralı alanıdır.Özellikle serebrovasküler olayda middle cerebral arter tıkanıklıklarında wernicke afazisi gelişebilir.
beyinde, parietal ve temporal lobların kesişme sınırlarında, wernicke alanı adı verilen bir alan bulunmaktadır. bu alan duysal konuşma alanı olarak bilinmektedir. kelimelerin sıralandırılması ve işitme alanıyla birlikteliklerinden dolayı anlamlandırılması görevi vardır, duysal konuşma alanının.

bu bölgenin hasarlarında, kişiler çıkardıkları sesleri sıralayamaz ve anlamlandıramazlar! işte bu klinik tabloya wernicke afazisi adı verilir.

çıkardıkları sesleri anlamlandıramadıkları için! anlamsızlığını da fark edemezler! böylelikle hastalığının farkında değildirler.

aynı alan okuma ve okuduğunu anlama merkezlerini de içerdiğinden bu kişilerle yazı ile iletişim kurabilmek de mümkün olmaz!.