yablak

göktürkçe ve orta türkçede "kötü" anlamına gelen söz. bununla birlikte eski anadolu türkçesinde (yavlak şeklindedir) anlamı kaymış ve muhtemelen güçlü, gözü pek gibi bir anlama evrilmiştir. yani semantik bir kayma olmuştur. muhtemelen benzer bir anlam kaymasına uğrayan "yavuz" sözcüğü ile kökensel bir bağı vardır.
göktürkçe kullanımına örnek:
"içre aşsız, taşra toŋsız yabız, yablak budunda üze olurtım.
(içeride aşsız, dışarıda kıyafetsiz kötü halde bulunan ulusumun başına geçtim - üzerine oturdum)
anadolu türk beyliklerinden kayı soyundan çobanoğulları'nın ünlü hükümdarının adı yavlak arslandır.

içerik kuralları - iletişim