yahya kemal beyatlı – Tıbbiyeli Sözlük
süleymanyi'de bayram sabahı geliyor aklıma akıncılar geliyor.bana o hissi yaşatıyor.bir tepeden bir başka tepeye ordan oraya (bak kelime oyunlar bunlar hep oyuna gelme sözlük ).... divan şiirini batı şiiriyle harmanlayıp bunda da başarılı olmuştur.hece ölçüsüyle yazdığı tek şiir 'ok'tur. (bkz:süleyman nadi) mahlasını kullanmıştır peyam dergisinde yazarken.
Bin atlı akınlarda çoçuklar gibi şendik

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.

Fransa'da sürekli gittiği bir kafede sürekli oturduğu masada hala ismi yazan şairimiz. Edebiyatımızdaki eşsiz tat.
"artık demir almak günü gelmişse zamandan,

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;

Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,

Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.Biçare gönüller. Ne giden son gemidir bu.

Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu.Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;

Bilmez ki, giden sevgililer dönmeyecekler.Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden.

Bir çok seneler geçti; dönen yok seferinden " demiş şairimiz.
"Yürü! Hür maviliğin bittiği son hadde kadar,

İnsan, alemde hayal ettiği müddetçe yaşar."