yanlış bilinen sözler

konuşma dilinde sıkça kullandığımız zamanla anlam ve/veya biçim bakımından erozyona uğramış sözlerin doğru hâlleri.

kelli felli değil "kerli ferli"(ker: kuvvet, fer: iktidar)
ince eleyip sık dokumak değil ince "eğirip" sık dokumak(eğirmek: yün, pamuk gibi şeyleri iplik durumuna getirmek)
hatasıyla sevabıyla değil hatasıyla "savabıyla"(savab: doğruluk, dürüstlük)
geçti bolu pazarı sür eşeği niğde'ye değil geçti bor'u pazarı sür eşeği niğde'yedir gerçeği, genelde çoğunluk yanlış bilir bu sözü.
göz var nizam var değil, "göz var izan var."
göz var nizam var değil göz var izan var
"su küçüğün söz büyüğün" değil, "sus küçüğün söz büyüğün"
azimli fare kardeşlerimizin bulunduğu atasözümüzün yanlış anlaşılması ve kullanılması mesela.
"azimli sıçan duvarı deler" doğru olandır.
azimle defekasyon yapanlarla ilgili değildir.
sü uyur düşman uyumazdaki, sü asker demektir
hayy'dan gelen hu'ya gider..
kısa kes aydın abası olsun
tiz-i reftar olanın payine damen dolaşır.
bu söz gözlemlediğim kadarıyla yanlış biliniyor.
  • /
  • 2

içerik kuralları - iletişim