yuvarlanıp gitmek

iyi kötü bir şekilde hayatını idame ettirmek anlamına gelen deyimdir.
bmi>30 kg/m2 olan kişilerin eylemsizlik kuvvetine baskın gelerek yer değiştirmesi.
hayatın özeti aslında. kontrolümüz dışında ne kadar çok şey olduğunu da güzel ifade ediyor.

içerik kuralları - iletişim