Tıbbiyeli Radyo Yayında!

yuvarlanıp gitmek

iyi kötü bir şekilde hayatını idame ettirmek anlamına gelen deyimdir.
bmi>30 kg/m2 olan kişilerin eylemsizlik kuvvetine baskın gelerek yer değiştirmesi.
hayatın özeti aslında. kontrolümüz dışında ne kadar çok şey olduğunu da güzel ifade ediyor.
bu deyimi tamamen karşılarken, son günlerde sanki yuvarlanmaya çalıştıkça köşelerim varmış gibi onların törpülenme acısıyla işkence çekiyorum.

içerik kuralları - iletişim