zehebini zihabını ve mezhebini gizli tut – Tıbbiyeli Sözlük