ziya paşa

1825-1880 yılları arasında yaşamış şair. tanzimat dönemiyle başlayan batılılaşma hareketinin öncülerindendir. sanat toplum içindir, hece ölçüsü kullanılmalı gibi fikirleri benimsemiş olsa da şiirlerinde aruz ölçüsünden vazgeçememiş, bu biçimde ürettiği birçok eseri ünlü olmuştur. aşağıda en sevdiğim beyitlerini paylaşıyorum.

http://www.siirparki.com/ziyapasa7.html
terkib-i bendleri kesinlikle okunmalıdır.
adana valiliği yapmış. adana halkının sevdiği şair ve devlet adamı. adana'da vefat etmiştir. mezarı adana ulu camii külliyesindedir.
aşağıdaki muhteşem bentlerin husule gelmesine sebep olan, şahsımca tanzimat döneminin en güçlü kalemidir.ruhu şad olsun.

âsaf'ın mikdârını bilmez süleyman olmayan
bilmez insan kadrini âlemde insan olmayan

zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvâlini
anlamaz hâl-ı perişanı perişan olmayan

rızkına kanî olan gerdûna minnet eylemez
âlemin sultanıdır muhtac-ı sultan olmayan

kim ki hakk’tan korkmaz andan korkar erbâb-ı ukûl
her ne isterse yapar hakk’tan hirâsân olmayan

itiraz eylerse bir nâdân ziya hâmûş olur
çünkü bilmez kadr-i güftârı sühandân olmayan
terkib-i bendin üstadı. harabat, zafername, rüya, veraset mektupları, defter-i âmal ve tabii ki de şiir ve inşa makalesiyle bilinir.

içerik kuralları - iletişim