patojenik bakteri

infeksiyöz hastalıklara neden olan bakterilerdir. ör:
streptococcus pnemoniae (pnömokok)-menenjit, kan iltihabı, zatürre, sinüzit vb. hastalıklara yol açan bir bakteri türü.
mycobacterium tuberculosis-verem (tüberküloz) etkeni bakteri
shigella-bir çeşit gıda zehirlenmesi
salmonella-bir çeşit gıda zehirlenmesi
bunun bir de faj sayesinde patojenite kazananları vardır. c. diptheriae örnek olarak verilebilir.
primer patojenleri vardır, fırsatçıları vardır. flora bakterilerimiz genelde fırsatçı patojenlik yaparlar. yani düşerseniz bir tekme de onlar atarlar. primerler ise her türlü hastalık yapmaya çalışır, hiç iyi niyetleri yoktur. ancak kişinin immün sistemine, infeksiyoz dozuna, beslenmeye vs birçok faktöre bağlı olarak hasta edebilirler.
--spot bilgi--
plazmid kontrolü ile patojenitesini kazananlar:
s. aureus
bacillus
c. tetani
etec
epec--> enteropatojenik e.coli
patojenik etkisini ince barsakta mikrovilluslarda yapar, haliyle düzenlene kadar ishal devam eder.
sonuç; epec --> uzun süreli ishal

içerik kuralları - iletişim