willis poligonubeyinde sağ ve sol internal carotid arterler ve bunların dalları ile vertebrobaziller sistemin anastomoz yapmasıyla oluşmuş yapıdır.

willis poligonunu 4 damar oluşturur;

1)anterior cerebral arter
2)anterior communican arter
3)posterior cerebral arter
4)posterior communican arter

görüldüğü üzere middle cerebral arter aslında bu poligonda yer almamaktadır.**

willis poligonunun klinik önemi şudur:içerdiği anastomozlar sayesinde herhangi bir damarda stenoz veya oklüzyon olması durumunda kollateraller sayesinde o damarın beslediği alan perfüze olabilir.bu da stroke riskini önemli ölçüde azaltır.
adını 1621 yılında doğmuş, nöroanatominin babası sayılan thomas willis'den almış arter dörtlüsü.
prof. dr. doğan taner'in fonksiyonel nöroanatomi kitabının yeni baskısında a.cerebri media 'yı da dahil ettiğini sözlüğümüze gelen bir iletişim mesajı ile öğrendiğimiz anastomozlar bütünü. anatomi dersi alırken hocalarım bu poligonun aslında kitaplarda gösterildiğinden çok daha farklı olabildiğini, varyasyonlarının (damar çapı, asimetrisi vs nedenlerle) çok çeşitli olduğunu söylese de poligon hakkında en çok emin oldukları bilgiyi her sene sormaktan çekinmezlerdi:
a.cerebri media, willis poligonuna katılmaz.

ders kitabı olarak kullanan arkadaşlarıma köklü bir kitabın yeni basımında bu hata (?) nasıl yapılır diye danışınca, kitapta birkaç tane daha hatalı bilgi yakaladıklarını söylediler. tabi, bu yüzden kesin yanlış bir bilgidir diyemiyorum (deme hakkına da sahip değilim) nöroanatomi bilgim bununla sınırlı ancak hoca böyle iddialı bir bilgi vermişse, detaylı açıklamasına da kitapta mutlaka yer vermelidir çünkü bu şekilde onlarca anatomi kaynağını, atlasları yalancı çıkarmış olacak.
poligon-beşgen , yeri sapa ama kendisi hoş bir anastomoztur

içerik kuralları - iletişim