willis poligonubeyinde sağ ve sol internal carotid arterler ve bunların dalları ile vertebrobaziller sistemin anastomoz yapmasıyla oluşmuş yapıdır.

willis poligonunu 4 damar oluşturur;

1)anterior cerebral arter
2)anterior communican arter
3)posterior cerebral arter
4)posterior communican arter

görüldüğü üzere middle cerebral arter aslında bu poligonda yer almamaktadır.**

willis poligonunun klinik önemi şudur:içerdiği anastomozlar sayesinde herhangi bir damarda stenoz veya oklüzyon olması durumunda kollateraller sayesinde o damarın beslediği alan perfüze olabilir.bu da stroke riskini önemli ölçüde azaltır.

içerik kuralları - iletişim