Titaniğe kayıtlı yolcular arasında tek gusül abdesti alan saygıdeğer doktorumuz
türk doktor (1862-1940).
alanı kadın doğumdur. mekteb-i tıbbiye-i şahane hocalarındandır. abdülhamit'e ve istibdada rağmen kadın doğum kliniği açması ve on yedi yıl sürdürmesi ile de bilinir.1899'da ilk türk tıp yıllığı olan nevsal-i afiyet'i kaleme almıştır.
bir de 1922'de kadınların tıp fakültesine kabulünün önünü açmıştır.

bu başlığı da açıp kaçmışız (bkz:swh)